אאא

אזהרה חסרת תקדים בחריפותה מושמעת מפיו של הגאון רבי יגאל רוזן, ראש ישיבת אור ישראל, כחלק ממתקפה קשה שהשמיע לאחרונה נגד מוסדות האקדמיה הפונים לבנות הציבור החרדי. לדבריו, בחור ישיבה המשתדך עם בת הלומדת בהם, יפסיד את השתתפות חבריו ביום המאושר בחייו.

בפאנל שנערך השבוע עם רבנים וראשי ישיבות, התבטא הגר"י רוזן כי יש להחרים חתונה של תלמידי ישיבות שכלתם לומדת באקדמיה שכזו.

במענה לשאלה מהם הדברים הצריכים תיקון בציבור החרדי, בחר ראש ישיבת אור ישראל להתייחס להתמודדות החרדית עם מוסדות האקדמיה, ואמר: "עשרות בנות פונות לאקדמיה, ואחריתן מי ישורנו".

"אנחנו לא מקדשים מספיק מלחמה בנושא הזה", טען הרב, "אנחנו לא מרחיקים את אותם משפחות. הן לא שייכות לנו, הן לא מהמחנה שלנו".

וכאן הוסיף ראש הישיבה: "אצלנו בישיבה תיקנו - ואני מצפה שכל ראשי הישיבות יצטרפו ליוזמה הזאת - כי בחור שיוצא להשתדך עם בת שלומדת באקדמיה, לא ישתתפו בחתונה שלו; לא בני הישיבה ולא הנהלת הישיבה".

את דבריו, שנאמרו בקו הפנימי 'מבי מדרשא', חתם הגר"י רוזן כך: "אם כל הישיבות היו מצטרפות ליוזמה בפה מלא, היינו יכולים לעצור את הפרצה הזאת".

כזכור, כבר בעבר, בשיחה שמסר בישיבתו, אמר ר"י אור ישראל: "אתם צריכים להבין שהמכללות הם כמו לצלצל בפעמוני הכנסייה, הן דורשות הכרות ותארים. על אף שיש דברים מסוימים שאצלנו לומדים ואפילו יותר טוב, אבל בלי ה'תואר' אין כלום".

זוהי 'תרבות יוון', ואנחנו מכניסים אותה בדלת הראשית, אני אומר את זה לכם, כי זה נוגע או יהיה נוגע לכל אחד ואחד מכם. חלק גדול מאלו שהולכות למכללה, ממשיכות משם לתואר שני, כי הארס של ההתקדמות נכנס, והוא הורס את הבתים, שחלקם כבר לא בתים של תורה", הסביר אז הגר"י רוזן.

האזינו למתקפה