אאא

באוקראינה נערכים למנוע את העליה ההמונית לציונו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב בעיר אומן, לקראת ימי ראש השנה הבאים עלינו לטובה.

מסמך פנימי שחשף איתמר אייכנר באתר ווינט מעלה כי הוחלט שמהלך כל חודש ספטמבר יאסרו הגעת טיסות שכר (צ'רטר) לאוקראינה. מרבית החסידים, היו מגיעים מידי שנה בטיסות אלו למקום.

בנוסף, הוחלט כי על כל אדם לשמור על ריחוק חסרתי של 5 מטר - ומי שיפר אותן יגורש מאוקראינה, וייאסר עליו להיכנס אליה למשך שלוש שנים.

יצוין כי בקריאה המשותפת לממשלת ישראל ולממשלת אוקראינה, נמנעו מאיסור מפורש על החסידים להגיע לאומן בראש השנה, אך הודיעו כי יאכפו בקפידה את ההגבלות המחמירות.

בהודעה נכתב כי "ביוזמתו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, ראש השנה זכה למעמד של חג לאומי באוקראינה. עם זאת, יש לכך משמעות החורגת מעניין פנימי. בה בעת, המצב האפידמיולוגי באוקראינה ובישראל, כמו גם בעולם כולו, למרבה הצער, לא מאפשר לנו לציין בשנה זו את החג כרגיל כפי שנהוג".

"בהתאם להמלצות והאזהרות של משרדי הבריאות של אוקראינה וישראל, אנו מפצירים בעולי הרגל שמתכננים ליטול חלק בחגיגות ראש השנה באוקראינה להימנע מלבקר באומן בשל המצב האפידמיולוגי המאיים".

הם הוסיפו, "עם זאת, לאלה המחליטים לבקר באומן בכל זאת, אנו מדגישים שהגבלות הריחוק חלות על כל האירועים הציבוריים וייאכפו בקפידה".

"הממשלות של שתי המדינות דואגות במשותף לבריאות הציבור ולבטיחות אזרחיהן. אנו מקווים להבנה ומאמינים שבשנה הבאה נוכל לחגוג את ראש השנה, כמו גם חגים אחרים, יחדיו וללא הגבלות כלשהן".