אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"ט - אות ס'   

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ס'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ס':   

 

פרק קי"ט - אות ע'   

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ע'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ע':    

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן