אאא

בימים אלו, אחרי הסתלקות הדיין הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג, נחשף מכתב בו מבקש הגר"ע יוסף את ברכתו של הרבי מליובאוויטש.

הרב עובדיה ביקש מהרב גולדברג להשתמש בקשרים שיש לו בחסידות חב"ד, על מנת לקבל ברכת רפואה שלמה עבור כלתו, המאושפזת בבית הרפואה.

הבקשה, בסוף מכתב הלכתי, וכך כותב הגר"ע: "ידידנו הגאון רבי ישראל גורסמן שליט"א אמר לי שיש לכת"ר שליט"א קשר עם חסידי חב"ד בניו יורק, ויש לו את האפשרות להעביר למזכירות של החסידות שם במהירות האפשרית מכתב לצדיק המפורסם פאר הדור והדרו. כקש"ת כמהר"ר מנחם מענדל שניאורסון שליט"א האדמו"ר מליובאוויטש שיעתיר עבור כלתי, אשת בני הרה"ג ר' יעקב שליט"א, שכעת נמצאת בבית חולים וזקוקה לרחמים שמים, ושיקויים בה בטרם תחיל ילדה בנים של קיימא לעבודת ולחיים טובים ולשלום. שמה לרפואה נצחיה בת רחל תחיה".

נכדו של מרן ובנו של הרב יעקב יוסף, יוני יוסף הסביר בחשבון הפייסבוק שלו את הרקע למכתב: "אמא במשך 7 שנים הפילה שלושה עוברים בחודש התשיעי. אבא נסע לבבא סאלי שיברך שהיא תפקד שוב בהריון ותלד עובר בריא ושלם אמא נפקדה אך הרופאים לא לקחו סיכון ואשפזו אותה החל מהחודש החמישי להריונה לשמירת הריון".

"החשש במשפחה מסיפור נוסף של לידה שקטה גרם לסבא להפוך עולם ומלואו בתפילות שאמא תלד לחיים טובים ולשלום. זו הסיבה שסבא ביקש מהרב זלמן נחמיה להפעיל את קשריו ולקבל ברכה מהרבי מליובאוויטש - ברכה שהתקיימה עם לידתי בשעה טובה ומוצלחת".