אאא

רב העיר מודיעין עילית, הגאון רבי מאיר קסלר שיגר היום (שלישי) מכתב תנחומים לחסידי סאדיגורה בעירו, על הסתלקות האדמו"ר בעל ה'אבירי ים' זצוק"ל.

"הנני שולח בזאת תנחומים על הסתלקות האדמו"ר אשר נתן עינו וליבו על המקום כאן, מתוך שאיפה טהורה להצמיח תלמידי חכמים ויראי ה', ות"ל שחפץ ה' בידו הצליח".

מוסיף הרב, "ובהמשך עבודת הקודש כפי הדרך שהנחה אתכם תנוחמו, והצלחתכם תהיה לו לנחת רוח לטובת נשמתו עדן".

הרב מוסיף וכותב לחסידים כי "בנוסף לברכת ברוך דיין האמת יש לכם לברך ברוך הטוב והמטיב על הירושה שהשאיר לכם אדונכם, שכל מטרתו ומגמתו בזה היתה להיות בן קם תחת אביו, ללכת בדרך שהנחה על פי היסודות שייסד להצמיח קהילת קודש של ת"ח עובדי ה'".

את המכתב מסיים הרב בברכה "שתזכו לרוב טובה וברכה, ושחפץ ה' בידכם יצליח להגדיל תורה ולהאדיר", ובברכת כתיבה וחתימה טובה.