אאא

פרק א': בימים אלו, בחודש אלול תרצ"ז, לפני 83 שנים, נכנסו ובאו גאוני עולם, חברי מועצת גדולי התורה של מפלגת "אגודת ישראל", לישיבה גורלית במיוחד בעיירה מרינבד שבצ'כוסלובקיה.

הישיבה האמורה חרצה את גורלה של היהדות החרדית בשאלה גורלית - האם להיות "נטורי קרתא" ולהתנגד לכל הצעה של התנועה הציונית, או שמא יש לתת לה יד, וכתנועת ה"מזרחי" (במידה מועטה) ללכת איתה לעבר גאולת ישראל ושיבת ציון, במקום בו אינה מתנגדת לתורת ישראל.

הישיבה נקבעה לרגל הצעתה של "ועדת פִּיל" שהוקמה שנה קודם לכן כדי לחקור את הסיבות לפרוץ המרד הערבי כנגד השלטון הבריטי, שהציעה לחלק את ארץ ישראל לערבים ויהודים. לפיה, הערבים יקבלו 70 אחוזים, והיהודים יקבלו את השאר.

מי השתתף באותו מעמד הוד ונורא?

כל גדולי הרבנים והאדמורי"ם מרנן ורבנן: ראש ישיבת אור אלחנן רבי אלחנן וסרמן מברנוביץ'; רבי עקיבא סופר מפרשבורג; רבי יוסף צבי דושינסקי מירושלים; רבי אהרון לוועין אב"ד רישא; רבי אהרון קוטלר מקלצק; רבי זלמן סורוצקין מלוצק; רבי יוסף שלמה כהנמן מפוניבז'; רבי מנחם זמבה; רבי יהודה לייב צירלסון מקישינב ועוד.

כ''ק האדמו''ר האמרי אמת מגור, בעיר המרפא מרינבד (באדיבות קדם בית מכירות פומביות)
כ"ק האדמו"ר האמרי אמת מגור, בעיר המרפא מרינבד (באדיבות קדם בית מכירות פומביות)

והאדמו"רים: ה'אמרי אמת' מגור; רבי יצחק מנחם מנדל דנציגר מאלכסנדר; רבי דוד בורנשטיין מסוכטשוב; רבי אברהם יעקב פרידמן מסדיגורה; רבי נחום מרדכי פרידמן מצ'ורטקוב; האדמו"ר רבי משה פרידמן מבויאן ועוד.

• • •

חשוב לציין, שלא כל גדולי ישראל השתתפו באסיפה. שלוחא דרבנן (ודידן) הרב שלמה לורנץ העיד על מרנא הרב מבריסק הגרי"ז סולובייצ'יק, שלא נמנה עם חברי מועצת גדולי התורה ולא הגיע לאותו מפגש, ושהה באתר נופש בלחץ רב ובחרדה גדולה, וחשש שחברי המועצת יצביעו כנגד דעת תורה ובעד הקמתה של מדינת ישראל טרם בו הגואל.

כ''ק האדמו''ר מבעלזא נפרד מחסידיו בעיר מרינבאד בה נערכה הכנסייה השלישית העולמית (באדיבות קדם בית מכירות פומביות)
כ"ק האדמו"ר מבעלזא נפרד מחסידיו בעיר מרינבאד בה נערכה הכנסייה השלישית העולמית (באדיבות קדם בית מכירות פומביות)
הגדלה
תמונת הרבי מבעלזא נשלחה כגלויה בראשית תקופת השואה לחייל בצבא גרמניה הנאצית (באדיבות קדם בית מכירות פומביות)
תמונת הרבי מבעלזא נשלחה כגלויה בראשית תקופת השואה לחייל בצבא גרמניה הנאצית (באדיבות קדם בית מכירות פומביות)

ניגש האדמו"ר מסוקולוב (שגם שהה באותו אתר נופש ביחד עם הגרי"ז מבריסק): מדוע הוא כה חושש מהחלטת מועצת גדולי התורה?! כלום, מה יקרה האם הם יחליטו בעד?! הרי ברור שהבריטים לא יקשיבו להם!!

נענה מרן הגרי"ז סולוביי'ציק והעיד, שההחלטה תיפול בכנסייה הגדולה של "אגודת ישראל" כפי שחז"ל העידו במסכת סנהדרין!

וכך סיפר הגרי"ז על ראש ישיבה בתקופת בית המקדש בשם שֶׁבְנָא, שבדרשתו היו משתתפים מאה ושלושים אלף תלמידים [!] ואילו בדרשתו של המלך חזקיהו השתתפו "רק" מאה ועשרה אלף תלמידים.

ובעת המצור של סנחריב על ירושלים שלח שבנא פתק ובו כתוב: "שבנא וסיעתו השלימו, וחזקיה וסיעתו לא השלימו", ופחד חזקיהו שהקב"ה יסכים עם כניעתו של שבנא, מפני שיש לו רוב של תלמידים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מרן הגרי''ז מבריסק זצ''ל (אדיבות הרב שמעון יוסף מלר)
מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל (אדיבות הרב שמעון יוסף מלר)
הגדלה

הנביא ישעיהו נחם אותו, ואמר לו: "קשר רשעים אינם מן המנין"[1], ולמרות שהם רוב - מפני שהם רשעים הרי שהקב"ה לא יקשיב להם.

אמר הרב מבריסק, "הקב"ה לא מתחשב עם אפיקורסים כי הם "קשר רשעים", אבל מה שיחליטו בכנסייה הגדולה, זה מנין! ואם שם יחליטו ברוב דעות, אז הקב"ה מקיים את מה שרוב יהודים חרדים וישרים מחליטים ולכן אני כל כך דואג, ומתפלל שיזכו ותהיה להם סייעתא דשמיה להחליט לפי דעת תורה".

ואכן סוף הסיפור היה, שהקב"ה היה בצד של מועצת גדולי התורה, והוקמה מדינת ישראל בניגוד גמור לדעתו של הרב מבריסק שאומנם חזה וידע שדעתו לא תשנה, אלא רק מה שיחליטו באותה ישיבה הרת גורל.


[1] סנהדרין כ"ו

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]