אאא

"אם אנחנו לא נתפלל, על נפשנו,וכל אחד יברח להתפלל בבית שלו, מה יהיה?! זה חורבן", זעק הדיין הספרדי, הגאון רבי ציון בוארון, וקרא לכולם להגיע לבתי הכנסת בראש השנה וביום כיפורים - מבלי לחשוש.

בשעת חצות לילה (רביעי) ערך הגאון רבי ציון בוארון, מעמד סליחות מיוחד במעונו בשכונת בית ישראל בירושלים, בהשתתפות תלמידים ומקורבים.

באמצע אמירת הסליחות, נשא הגר"צ בוארון דברי מוסר וחיזוק, כשבמהלכם התייחס בכאב להגבלות הצפויות על בתי הכנסת בימי ראש השנה ויום הכיפורים וקרא לציבור לבוא בהמוניו לבתי הכנסת ולא לפחד כלל.

"צריך להתפלל יותר לה', בפרט בתקופה הזאת", אמר הרב בוארון בכאב, "אנשים בורחים מבית הכנסת, זה לא נכון. בבית הכנסת אין סכנה, 'שומר מצוה לא יידע דבר רע'. צריכים לבוא בהמונינו בראש השנה, ביום כיפור, להתפלל, לא לפחד מכלום".

הדיין הוסיף בקול נשבר: "'שומר מצוה לא יידע דבר רע' זה מה שנשאר לנו, אם אנחנו לא נתפלל, על נפשנו, על כל העולם כולו, זה ימים של בכיה, זה ימים של תפילות, ימים של תחנונים, אם את זה לא נעשה, וכל אחד יברח להתפלל בבית שלו, מה יהיה?! זה חורבן.

"צריכים לא לפחד משום דבר. בראש השנה וביום כיפור לבוא בהמוניכם, להתפלל, לזעוק להקב"ה כדי שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה...".