אאא

גם באלול תש"ס זה לא היה מובן מאליו.

רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א כבר הגיע לגיל שיבה, והיה בגיל ע"ב שנים בלעה"ר.

הימים עוד היו בחיי חיותם של גדולי הדור זצוקללה"ה, בעוד רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל עוד ישב בראש השולחן, יחד עם מרנן ורבנן גדולי הדור זצוקלל"ה.

ומתוך הסדרים הקבועים, באמצע כתיבת הספרים, הרגיש רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א את הצורך לשאת את משא המשפחות הדלות שצריכות עזרה, וכדרכו בקוצר אמרים, חתך את השאלות, פסק את ההוראות, וענה במהירות על התהיות.

וכך מתוך ה'דרך אמונה' קמה לה 'קופת העיר'.

הגרש''א שטרן, הגר''י סילמן, הגר''מ גרוס והגר''א מן (מימין לשמאל) בהקמת קופת העיר אצל שה''ת (ארכיון קופת העיר)
הגרש"א שטרן, הגר"י סילמן, הגר"מ גרוס והגר"א מן (מימין לשמאל) בהקמת קופת העיר אצל שה"ת (ארכיון קופת העיר)
הגדלה

אימפריית הצדקה שכולנו נשענים על זכויותיה, נעזרים במפעלותיה, ומודים על עזרותיה – הייתה חידוש מחודש ובלתי צפוי בעליל.

מי פילל עד כמה הבור מתמלא מחולייתו. מי האמין אז ש-7000 משפחות מכל רחבי הארץ יצליחו לשרוד את משברי החיים בזכותה.

אלא שצדיק גוזר והקב"ה מקיים.

והנה, עשרים שנה חלפו.

עשרים שנים בהם נוספו עוד כמה מאות ספרים מתורותיו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א. עשרים שנים בהם מאות תשובות נענות, ואלפים מתברכים מידי יום ביומו. עשרים שנים בהם התרחב מפעל הצדקה להושיע דל ואביון, לצד פריחתו המבורכת של עולם התורה כולו על שלל מפעליו וארגוניו החשובים הסמוכים כולם על שולחנו, סביב מפעלו האישי 'קופת העיר'.

והנה שוב נופל דבר בישראל.

ההיסטוריה חוזרת, ובמדוייק.

רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א אמנם כבר אינו נוסע לסנדקאויות לכל הארץ, רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א כבר קשה עליו ההליכה, הקול נחלש במעט, אבל בס"ד עדיין חותך את מילותיו בגזירת מלך. עדיין בורר בקוצר אמרים את שיגו ושיחו, וחורץ גורלות בהבל פיו, לאורך ימים ושנים.

והשבוע ביום ראשון, עשרים שנים בדיוק אחרי ההקמה ההיסטורית של 'קופת העיר', מקים רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א את מפעל 'עוללים'. להציל ולהאכיל 20,000 ילדים שרעבים ללחם ולחלב.

עשרים שנים בדיוק אחרי ההקמה ההיסטורית של 'קופת העיר', מקים רשכבה''ג מרן שר התורה שליט''א את מפעל 'עוללים'
עשרים שנים בדיוק אחרי ההקמה ההיסטורית של 'קופת העיר', מקים רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א את מפעל 'עוללים'
הגדלה

בגיל 92 מקים רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א מפעל חדש!! מפעל נוסף על המפעל כביר-הכבירים שהקים בגיל 72.

מפעל שכל-כולו לחם וחלב לילדים. שהילדים נפגעו הקורונה שלא טעמו טעם חטא, לא יחסר להם את הבסיס האלמנטרי והחיוני כמו מוצרי יסוד.

כולנו שותפים להיסטוריה! כל אחד מאיתנו יוכל לומר בעוד עשרים שנה, כי הוא זוכר את יום הקמתה של קרן 'עוללים'. כיצד למרות נגיף הקורונה שהגביל את האפשרות לקיים מעמד נרחב בהשתתפות כל גדולי הדור שליט"א, ייסד על שולחנו רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א את הקרן המפורסמת 'עוללים שאלו לחם'.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עד עוד 20 שנה מסתבר שכבר יקומו חיקויים וחיקויי חיקויים, שינסו, לשמחתה של קרן 'עוללים', לנסות גם הם להשביע את רעבונם של ילדי ישראל – כי לא יחדל אביון מקרב הארץ...

אבל מי יהיו המייסדים? מי אלו שיזכו להיות המניפים את הדגל, אלו הנענים לקריאת 'מי לד' אלי' של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א?

אותם שיעשו בעצמם את ההיסטוריה, ישתתפו בהקמתה של קרן 'עוללים', ויזכו לשטר השותפות הנדיר בתורתו, בתפילתו ובברכתו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א.

י"ז אלול תש"ס – הקמת 'קופת העיר'.

י"ז אלול תש"פ – הקמת 'קרן עוללים'.

אשרינו שזכינו!

להצטרפות ולחתימת שטר שותפות רישמי עם מרן שה"ת לחץ כאן >>