אאא

פרקליטי ראש הממשלה, עורכי הדין בעז בן צור ועמית חדד, פנו היום (ראשון) לבית המשפט בבקשה שיורה לפרקליטות להעביר לידיהם חומרי חקירה הכרחיים שחסרים בתיקי ראש הממשלה.

מדובר בבקשה מקיפה, המתייחסת לעשרות רבות של חומרי חקירה שלא התגלו עד כה - בהם, בין היתר, החומרים הבאים (כפי שמפרטים עורכי הדין):

תיק 4000: ראיה מזכה שכלל לא נבחנה טרם הגשת כתב אישום.

מדובר בחוות דעת של משרד המשפטים ומשרד התקשורת, שכלל לא נדרשו על ידי הפרקליטות, הקובעות שלא נפל כל פגם בהחלטות ראש הממשלה ושלא היה מקום לבטל החלטות שהתקבלו במשרד התקשרות בענייניה של קבוצת בזק טרם הסדר ניגוד העניינים.

חוות הדעת המזכות האלה כלל לא נתפסו ע'ל ידי המשטרה, ולא נבחנו טרם הגשת כתב אישום.

 המתקפה של ראש הממשלה עם תחילת משפטו (מתוך הפייסבוק הרשמי)

תיק 2000: המשטרה ביצעה פעולות חקירה נגד ראש ממשלה ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה ובניגוד לחוק יסוד הממשלה.

סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה, שכותרתו "חקירת ראש הממשלה בתקופת כהונתו ואחריה, הגשת כתב אישום והרשעה", קובע מפורשות כך: "(א)  לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה".

"נראה", כותבים עורכי דינו של ראש הממשלה, "כי המשטרה החלה בפעולות חקירה נגד ראש הממשלה בתיק 2000 כבר בחודש מרץ 2016, אבל האישור לחקירה מסוג זה ניתן על ידי היועץ המשפטי לממשלה רק ביום 10.7.2016".
 
כמו כן, תפישת הטלפון הנייד של עד המדינה ארי הרו, התבצעה במסגרת חקירה שאינה קשורה לראש הממשלה, באופן לא חוקי וללא צו, בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון בעניין אוריך וגולן; הקלטות ארי הרו התגלו במקרה במסגרת חקירה שלא קשורה לראש הממשלה; כשהמשטרה גילתה אותן היא ניסתה "להלבין" את החדירה הלא חוקית לנייד של ארי הרו והוציאה צווי חיפוש בדיעבד.

זאת ועוד, כשהמשטרה התבקשה להסביר כיצד גילו את הקלטות, נטען שאין לכך תיעוד. "די בפגמים הקיימים בתיק זה", בטוחים פרקליטי נתניהו, "כדי להביא לזיכוי בו".

התובעת, עו''ד ליאת בן ארי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
התובעת, עו"ד ליאת בן ארי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
הגדלה

 
תיק 1000: מי אישר לעקוב אחרי יאיר נתניהו?

ביום 19.1.2019 פרסמה הכתבת דנה וייס כתבה שכונתה 'גרסת היועץ המשפטי לממשלה', במסגרתה הוצגו אמירות חשובות ביותר מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה. במסגרת הראיון נטען שניתן אישור למשטרה לעקוב אחר יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, וכי בזכות מעקבים אלו חלה התקדמות משמעותית בחקירת התיק.

כמו כן, במסגרת הכתבה הציגו היועץ המשפטי לממשלה ומי מטעמו את השלבים הראשונים של חקירת המבקש, והסבירו אלו אירועים התרחשו והובילו לכך שהוא אישר לרשויות החוק והאכיפה לפתוח בחקירת משטרה נגד המבקש בקשר לתיק.

"על אף הטענה שהמעקב אחר יאיר נתניהו אושר ע''י היועץ המשפטי לממשלה, לא נמצאו לכך כל אסמכתאות. גם כאן, המשטרה מודה שאין בידיה שום תיעוד לאישור לעקוב אחרי יאיר נתניהו", מסיימים עורכי הדין של ראש הממשלה נתניהו.