האזינו לגרש"י בורנשטיין זצ"ל  (תמונה: בעריש פילמר)
אאא

ראש ישיבת 'קרית מלך' הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, שנפטר לפני שנים ספורות לאחר ייסורים קשים, היה ידוע גם כבעל תפילה ובעל רגש גדול.

ראש הישיבה שלא נפקד בזרע של קיימא סבל ייסורים רבים בעיקר בשנים האחרונות לחייו, והיה מרבה לנגן עם תלמידיו ניגוני רגש ושירי השתוקקות לה' יתברך. 

חודשים ספורים קודם פטירתו, ראש הישיבה אסף מספר תלמידים עמם שר את הפיוט היודע 'אוחילה לקל' מתפילת הימים הנוראים, בביצוע שמטלטל כל לב.