אאא

מסכת עירובין, דף ל"ט - בעברית: 

 

מסכת עירובין, דף ל"ט - באידיש:   

 

מסכת עירובין, דף ל"ט - באנגלית:  

 

מסכת עירובין, דף ל"ט - בצרפתית:  

 

מסכת עירובין, דף ל"ט - בספרדית: