אאא

ח''כ יצחק פינדרוס, יו''ר סיעת יהדות התורה, מתייצב להגנתו של רב העיר צפת הרב שמואל אליהו, מבכירי רבני הציונות הדתית, שלפי פסיקת בג"ץ מהיום (שני) יש להעמידו לדין משמעתי.

כזכור, שופטי בית המשפט העליון נענו לעתירת הרפורמים והורו על העמדת הרב לדין, בנימוק הבא: "עבירות המשמעת שבגינן ניתן להעמיד את הרב אליהו לדין במקרה דנן, עניינן התנהגות שאינה הולמת רב עיר, אשר כוללת, בין היתר, את הפרת האיסורים בכל הקשור לאמירות הפוליטיות ולביקורות על מוסדות המדינה המיוחסות לרב".

כמה ציטוטים מדברי הרב אליהו עמדו בבסיס הכרעת בג"ץ, עליה חתמה גם הנשיאה חיות. בין היתר הוזכרה אמירתו כי "בימינו צריכים להשתדל, כי כל מי שמרים יד על יהודי להרגו, נקום יינקם. ואפילו לא הרג אלא רק הכה או רצה להורגו. גם בימינו חשוב לדאוג להסדרת החוק כך שיהיה ברור לכולם, כולל לרוצחים, שמחבל או מחבלת שבאו להרוג יהודים – זה סופם. חובה ומצווה על החיילים והשוטרים והאזרחים לכלות אותם. לא לנטרל אותם ולא להשתלט עליהם, אלא להעבירם מן העולם. ומי שמגן עליהם – מביא שפיכות דמים לעולם".

להחלטה להעמיד את הרב אליהו לדין משמעתי הגיב פינדרוס שכתב: "השופטים שנטלו לעצמם סמכויות לפרש ולעוות את החוק הישראלי בפלפולי סרק, מתיימרים שוב ליטול לעצמם סמכות שאינה שלהם לפלפל בחוקה האלוקית הנצחית של העם היהודי".

 איש 'דגל' פינדרוס מלקט קולות בהתנחלות רבבה (ארכיון. באדיבות המצלם)

"בפסק דין מביש קבעו היום שופטי העליון כי אמירותיו של הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, 'אינם בגדר דבר תורה והלכה'. כ'מבינים' מטעם עצמם בתורה הקדושה, בטוחני שהם מכירים בדבריו של החכם באדם כי 'מקום המשפט שם הרשע'", הוסיף פינדרוס.

ולסיום, אמר חבר הכנסת מ'דגל התורה': "נמשיך לעמוד לימין הרבנים שיוכלו לבטא את דבר ה' בעוז וגאון וללא חשש. אף גוף אנושי בר חלוף, יומרני ככל שיהיה, לא ישנה את התורה הנצחית".