אאא

פרסום ראשון: מרנן גדולי ישראל, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין הסמיכו את הדיינים הגאונים הגאב"ד רבי יהודה סילמן והראב"ד רבי שריאל רוזנברג, לפרסם הנחיות הלכתיות ברורות לציבור לקראת חג שמחת תורה בצל מגיפת הקוורנה, מתוך חשש שהחג עלול לגרום להתפרצות הדבקה.

חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, עבר על המכתב וההנחיות וצירף את חתימתו.

"לרגל המצב הקשה מחמת המגיפה", כותב הרבנים בפתח מכתבם, "נתבקשנו ע"י רבותינו גדולי הדור מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין שליט"א להעיר ולהזהיר בכמה דברים".

"ביקשונו להקדים כי 'יש לשוב ולהזכיר כי יש להתאמץ ביותר להתפלל במניינים בשטח פתוח'", מדגישים הרבנים.

באשר לריקודים כתבו הרבנים והורו כי "בהקפות, יש להיזהר מלתת יד זה לזה בעת הריקוד, אפשר שהציבור יעמוד על מקומו ורק נושאי הספר תורה יקיפו ויש לקצר בהקפות".

עוד הם מורים כי "מי שקיבל ס"ת לידיו, חשוב מאוד לחטא את ידיו מיד לאחר שהעביר את הס"ת לאחר", כמו כן "יש להיזהר לא לנשק בפה את הס"ת (ומעל הס"ת), רק ע"י הפסק של הטלית".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"יש להתרחק זה מזה ככל האפשר ולא להצטופף", מבקשים הרבנים, "כמובן שחיוב עטיית המסכה - על הפה ועל האף - הוא גם בשעת ההקפות".

"אין לשבת שבת מרעים לקידוש בביהכנ"ס", מורים הרבנים, וכן "יקצרו בקריאת התורה, אפשר לקבוע שלא ינתנו עליות לכל הקהל, אלא רק למניין הקרואים והחתנים, או רק למבוגרים מבין הקהל".

את מכתבם מסיימים הרבנים: "בזכות ההקפדה על 'ונשמרתם' ובזכות שמחת החג ושמחת התורה, ה' יתברך ירחם עלינו ויסיר ממנו חרון אף וכל מחלה וכל תקלה, ולא ישמע שוד ושבר בגבולנו".

יצוין כי הרבנים לא הזכירו במכתבם את קיום אירועי החג בישיבות ובבתי הכנסת, רק כתבו אזהרות על ההתנהלות הראויה בחג זה בצל המגיפה.