אאא

ברגע האחרון: ישיבת תושיה בתפרח הודיעה על ביטול אירועי שמחת תורה בישיבה. בערב החג, נתלתה מודעה בישיבה כי אירועי שמחת תורה יתקיימו כרגיל כבכל שנה בשנה למרות הקורונה.

לאחר מספר ימים הבהירו בישיבה כי האירועים יתקיימו רק עבור הבחורים שהחלימו מהקורונה. מדובר במאות בחורים מבין תלמידי הישיבה שהחלימו מהקורונה, ועוד כ-80 חולים פעילים.

אלא שמועצת היישוב נכנסה לעובי העניין ופעלה מול הנהלת הישיבה למנוע הגעתם של תלמידים ליישוב.

בשעה האחרונה (חמישי) הודיעה הנהלת הישיבה לתלמידים כי אירועי שמחת תורה בישיבה יבוטלו, וכי האירוע יתקיים אך ורק לבחורים חולים השוהים בימים אלו בישיבה עד להחלמתם.

יצוין כי במרבית הישיבות לא ייערכו כלל אירועי שמחת תורה בישיבה. ישיבות מסוימות הודיעו כי יקיימו אירועי שמחת תורה למחלימים לאחר שרוב תלמידי הישיבה חלו והחלימו.

ההוראה הרשמית של פיקוד העורך וועד הישיבות היא שאין לקיים כלל אירועים בישיבות בשמחת תורה, מלבד ישיבות שהפכו למלוניות קורונה עבור מאומתים.