אאא

אנו כעת בסוף תקופת החגים - ראש השנה, סוכות, מגיעים לשמחת תורה, ומתכוננים להמשך השנה. נשאלת השאלה, מהו המסר שאנחנו לוקחים מחג הסוכות?

בשורות הבאות ניווכח לדעת, שהשפעת המצוות של חג הסוכות, זמן שמחתנו, יכולה להישאר איתנו למשך כל השנה, הבאה עלינו לטובה. אותה סוכה שגרנו בתוכה שבעה ימים, האתרוג, שאנחנו משאירים איתנו במשך השנה להריח בשמים, וכן הסכך - מעבירים לנו מסר חשוב.

מהיכן בא האתרוג? מתי הייתה הפעם הראשונה שהאתרוג מוזכר בתורה? בחטא של חווה שהושפעה לאכול מעץ הדעת. חז"ל שואלים מה היה אותו עץ שאכלו אדם וחוה?

המדרש (בראשית רבה ט"ו) מביא דעות שונות בקשר לשאלה זו. לפי אחת הדעות עץ הדעת היה עץ האתרוג. יש רמז לכך בפסוק. לאחר שחווה אכלה מפירות העץ, נאמר: "ותרא האישה כי טוב העץ למאכל". רבי אבא דעכו מציין, שמכיוון שלא רק פרי עץ האתרוג ראוי לאכילה, אלא גם העץ עצמו, יש כאן רמז לכך, שעץ הדעת היה עץ אתרוגים.

מתי הסוכה מוזכרת בפעם הראשונה בתורה? בפרשת וישלח: " ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת". יעקב אבינו עשה בתים למשפחתו וסוכות לבהמתו, למקנה שלו.

הסכך - ממה הוא עשוי? נאמר: "חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך" (דברים ט"ז י"ג). רש"י במקום אומר: "למד שמסככין את הסוכה בפסולת גורן ויקב". הסכך עשוי מפסולת גורן ויקב.

המצוות היפות האלה, האתרוג שמייצג את החטא הקדמון בהיסטוריה האנושות - העבירה הראשונה . הסוכה - מוזכרת לראשונה כמכלאה של בעלי חיים, והכיסוי של הסוכה - הסכך - עשוי מפסולת. ועם כל אלו אנחנו שמחים.

זהו המסר לכל השנה: אדם יכול לקחת את הדברים הנחותים ביותר, כביכול, ולהפוך אותם לדברים שבקדושה, ל'חפצא של מצווה" - חפץ לקיים בו מצווה. הפרי, שגרם לחטא, הפך לפרי קדוש. המכלאה הפכה לדירת ארעי, שבכניסה אליה כל הגוף שלנו מוקף במצווה. הסכך, שעשוי מפסולת, הינו מרכיב הכרחי בסוכה.

המסר לנו הוא, שבמשך השנה יהיו לנו הרבה דברים, שנראים לנו כפסולת, אבל, כל דבר ודבר אנחנו צריכים להפוך לדבר יפה. בכל דבר ודבר עלינו למצוא קדושה. אנשים נוהגים להבדיל בין חול לקודש. זו אינה גישה נכונה, משום שגם החול צריך להיות קודש.

עם המסר הזה אנו נצעד קדימה, משום, שגם את הדבר השלילי והפסול, בכוחנו להפוך לטוב.