אאא

מסכת עירובין, דף ס"ד - בעברית: 

 

מסכת עירובין, דף ס"ד - באידיש:  

 

מסכת עירובין, דף ס"ד - באנגלית:  

 

מסכת עירובין, דף ס"ד - בצרפתית:  

 

מסכת עירובין, דף ס"ד - בספרדית: