אאא

פרסום ראשון: צוואת האדמו"ר מסאדיגורה בעל ה'אבירי ים', שטלטלה את עולם החסידות, והגיעה לדיון בבית המשפט, קיבלה בזמן האחרון תפנית כאשר הגיעו הצדדים להסכמה - אותה הגישו לבית המשפט. 

לפני כחודש, פורסם לראשונה ב'כיכר השבת', על כך שהוגש צו מניעה נגד הניסיון למנות את הרבנית ואם האדמו"רים, לתפקיד יו"ר העמותה.

כאמור הצדדים הגיעו להסכמה ביניהם ובהודעת ההסכמה שהוגשה לבית המשפט נכתב: הצדדים מודיעים בזה כי הגיעו להסכמה המפורטת להלן, ומבקשים בזה כי בית המשפט הנכבד ייתן להסכמות הצדדים תוקף של החלטת בית המשפט כדלהלן.

בנושא ניהול ההליך סוכם, כי עד לתאריך 25/10/20 יגישו חברי נציגי חסידות סאדיגורה בבני ברק, את התביעה העיקרית בנושא.

והצד שכנגד - נציגי סאדיגורה בירושלים, יגישו את תשובתם לתביעה עד לתאריך של חודש לאחר מכן, אז יוכל בית המשפט לקבוע דיון לגופו של עניין בנושא העיקרי.

 מנייעסים בכיכר על צוואת סאדיגורה

בנוגע למחלוקת בין הצדדים לגבי הרכב העמותה, יחולו ההוראות כדלהלן עד לפסיקת בית המשפט בנושא:

א. זימונים לישיבות ועד העמותה יישלחו בכתב, תוך מתן זמן התראה סביר למועד קיומן.

ב. ישיבות הוועד יוקלטו ויצולמו ע"י חברת הקלטה מקצועית ואף יתומללו על ידה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ג. בישיבות וועד העמותה, יהיו רשאים להשתתף כל ששת החברים שמונו כחברי וועד, כולל האדמו"ר מסאדיגורה - י-ם, זאת על אף הטענות שיש למבקשים נגדו.

ד. סוכם כי הצדדים יישמרו על סטטוס קוו בנושא חברי וועד העמותה המונה שלשה חברים התומכים בעמדת המבקשים, ושלשה חברים שתומכים בעמדת המשיבים, כך שאם יקרה מצב של נבצרות לאחד מחברי העמותה, יוחלף אותו חבר במישהו אחר מאותו צד, במידה ואותו צד יהיה מעוניין בכך כמובן.

בנוסף, סיכמו הצדדים כי בשל המחלוקת לגבי ההרכב של חברי העמותה, לא יכונסו אספות כלליות של העמותה, למעט אספות הנדרשות על פי חוק, וכי גם אז הדבר יעשה בהתראה של לפחות 30 יום מראש, ובמידה שהצדדים לא הגיעו להסכמה באספות שכונסו, יוכל כל צד לעתור לבית המשפט.

עוד הוסכם, כי עד לדיון העיקרי בנושא בבית המשפט לא יועלה לדיון או להצבעה נושא שינוי במורשי החתימה, או הוספה או לחילופין גריעה של חברי עמותה, אלא אם כן הדבר ייעשה בהסכמת הצדדים, וכמו כן לא יעכבו אף אחד מהצדדים את פעילות העמותה.