אאא

על פי העדכון הערב (שני) של משרד הבריאות, אדם שעבר בדיקה סרולוגית והתברר כי הוא פיתח נוגדנים לנגיף, הבדיקה תיחשב כתקפה לצורך הגדרת הנדבק - כמחלים.

משרד הבריאות, פרסם הערב את ההנחיות החדשות לבתי החולים וקופות החולים - לפיהן יצטרכו לפעול החל מהיום בנוגע לנגיף הקורונה.

החל מהיום, חולה מאומת יוגדר כמחלים רק אחרי עשרה ימים, ובתנאי ששלושת הימים האחרונים ללא תסמינים. חולה שהוגדר קשה – כעבור 20 ימים. בניגוד להיום שחייבים בעשרה ימי בידוד ו-3 ימים נוספים ללא תסמינים.

לגבי מי שחוזר מחו"ל והיה בעבר חולה, הוא יצטרך להיות בבידוד שיעבור בדיקה סרולוגית נוספת בארץ.

כלומר אדם המגיע לישראל, ומחויב בבידוד בשל כך - ובידו תיעוד מחלה ממדינה זרה - תיעוד תוצאה חיובית בבדיקת PCR או אנטיגן או סרולוגיה ל-קורונה - המעיד על מחלה 10 ימים ומעלה טרם ההגעה לישראל, ייבדק עם הגעתו לישראל בבדיקה סרולוגית לצורך אישוש האבחנה.

במשרד הבריאות מבהירים, כי בכל מקרה לפי הצו, מי שחוזר מחו"ל נדרש לשהות בבידוד עד שהוגדר כ'מחלים'. במידה והתיעוד שבידי המגיע מחוי"ל מעיד על מחלה במהלך 10 הימים טרם ההגעה.

טרם ההגעה, יופנה האדם לבידוד וישוחרר רק לאחר קבלת אישור החלמה לחולה מאומת.