אאא

סגן יו"ר הכנסת, ח"כ משה ארבל, פנה לראשת מח"ש, עו"ד קרן בן מנחם,  בבקשה לפתוח בחקירה נגד השוטרים שפעלו בפיזור החתונה בגבעת זאב: "דרסו ברגל גסה את דבר המחוקק".

בפתח מכתבו מדגיש ח"כ משה ארבל: "אין מחלוקת בדבר החשיבות של קיום הוראות ממשלת ישראל בנוגע למאבק בקורונה. אולם גם אכיפה, ובעיקר אכיפה, צריכה להיעשות בשום שכל ובהתאם לדין".

לדבריו: "החוק קובע כללים ברורים אימתי רשאי שוטר להיכנס למקום פרטי ללא צו שופט (אשר למיטב ידיעתי לא ניתן לשוטרים). כנסת ישראל בהליך זריז אך מעמיק סרקה את החוק ואישרה לבסוף נוסח שנותן מקום ראוי לזכויות האזרח גם בשעה קשה זו של מאבק סיזיפי בנגיף הקורונה.

 פיזור החתונה, אמש

"החוק שאושר נותן לשוטרים ולפקחים את הסמכות "להיכנס למקום....ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט". לא ייתכן ששוטרי תחנת גבעת זאב ידרסו ברגל גסה את דבר המחוקק, יתעלמו מהליך החקיקה המעמיק והמאוזן שהובל בכנסת וייכנסו לבית פרטי ללא צו, ללא עילה מספקת ובניגוד לדין".

"למען הסר ספק", הוסיף ח"כ ארבל: "גם טענה אפשרית של כניסה לבית מכוח החוק למניעת מפגעים אינו מתיישב עם סרטוני הגוף שפרסמה משטרת ישראל בהם לא נשמעים השוטרים מעירים בדבר הרעש או מעידים כי הגיעו למקום בעטיו. ברור כי טענה כזו, ככל שתיטען, אינה אלא "שיפור עמדות" מאוחר ומופרך. אסור להסכים לשימוש "בדיעבדי" בהוראות החוק למניעת מפגעים כדי לאפשר לשוטרים להיכנס לבתים ללא צו בניגוד לדין".

לדבריו: "לבד מזאת, ניכר מהסרטונים כי כאשר נכחו בבית לא פעלו השוטרים כמצופה מהם - מתן קנסות ופיזור ההתקהלות בסובלנות ונחישות - כי אם באלימות, תוך הפעלת כוח פיזי ללא כל שליטה. כפי שהחוק מקנה ושומר על זכויות פושעים ואסירים להבדיל, כך הוא גם שומר על זכויות מי שהפרו את הנחיות הקורונה וראויים לכאורה לקנס מנהלי".

ארבל מסכם את מכתבו ומקש לפתוח בחקירה: "מהסרטונים המצערים מהערב נדמה כי פעולת שוטרי תחנת גבעת זאב מהווה הפרה חמורה של הוראות הדין, הן בעצם הכניסה לבית פרטי ללא צו והן בהתנהגותם האלימה של השוטרים. אין למשטרה סמכות אלא מכוח החוק וכל פעולת שיטור המנוגדת לחוק היא בבחינת צלם בהיכל ופוגעת באמון הציבור במשטרה.

"דברים אלו נכונים גם ביחס למאבק הצודק והנכון בהפרת תקנות הקורונה. אבקשך לפתוח כבר מחר בחקירה פלילית בעניין התנהלות השוטרים שנכחו במקום ומפקדיהם ולהעמיד לדין את האחראים למחדל".