פרשת בראשית נפתחת בתיאור בריאת העולם ולא במצווה הראשונה. מדוע? רש"י עונה: כשיבואו הגויים ויטענו כי לקחנו את ארצותיהם, נענה כי זהו רצון אלוקים, היוצר - ואיך זה קשור ליוצרים ב"ו?