אאא

מסכת עירובין, דף ס"ח - בעברית:  

 

מסכת עירובין, דף ס"ח - באידיש:  

 

מסכת עירובין, דף ס"ח - באנגלית:  

 

מסכת עירובין, דף ס"ח - בצרפתית:  

 

מסכת עירובין, דף ס"ח - בספרדית: