אאא

אנו עסוקים בביאור דברי הבן איש חי שנשא דרשה בפני מורי תלמוד תורה "נוריאל" בבגדד אודות החשיבות בלימוד הגאוגרפיה[1], ועל כך שאומות העולם ראוי שיביטו בכבוד על העם היהודי שיודע את חכמת הגאוגרפיה.

שלחתי את ציטוט דבריו של ה'בן איש חי' לשני תלמידי חכמים בדורנו: הראשון הוא הגר"ש שפיגל ראש חבורה בישיבת מיר, והשני הוא הרב בניהו טבילה, מחנך חרדי העוסק בהכשרת אברכים להיות מחנכים.

הגר"ש שפיגל על דברי הבן איש חי: אולי תלמיד טועה כתבו!

הגר"ש שפיגל השתומם כהוגן מדבריו של ה'בן איש חי', שטען שהיהודים צריכים להתגאות בפני הגויים בחוכמת הגאוגרפיה, וטען לי ע"פ קודמים לו שמסתבר שדברים אלו לא יצאו מפיו קודשו של ה'בן איש חי', ומדובר באולי 'תלמיד טועה כתבו', כיון שיש פסוק מפורש: "כִּי הִוא חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים אֲשֶׁר יִשְׁמְעוּן אֵת כָּל הַחֻקִּים הָאֵלֶּה וְאָמְרוּ רַק עַם חָכָם וְנָבוֹן הַגּוֹי הַגָּדוֹל הַזֶּה" (דברים ד' ו'), ורש"י מפרש שהמדובר אך ורק על חכמת התורה, ולא חוכמות חיצוניות, ולכן טוען הגר"ש שפיגל, (ומסתמך על חכמים קודמים לו שטענו כך) שלפחות את הקטע הזה בספרו של הבן איש חי, "יתכן שכתב תלמיד טועה".

שלחתי את טענתו של הגר"ש שפיגל כלפי זיוף דבריו של ה'בן איש חי' למחנך הרב טבילה וענה לי שמהגמרא בשבת (דף ע"ה) מובן שראוי שעם ישראל יתגאה בחוכמת האסטרונומיה על פני הגויים, והיא דורשת על הפסוק: "כִּי הִוא חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים" (דברים ד' ה') שצריך שאומות העולם יוכלו להבין ולהתפעל שאנחנו היהודים מבינים בתחום, מוסיף הרב טבילה בציניות עסיסית: "ועל כן יתכן שאותו ר"מ במיר הוא תלמיד טועה בעצמו".

שלחתי שוב את הדברים בפני הגר"ש שפיגל, וענה לי שהגמרא הנ"ל מדברת רק על חכמת אסטרונומיה שגם שר התורה הגר"ח קנייבסקי לומד ממומחים בתחום, ולא מדובר על לימודי היסטוריה וגאוגרפיה, ו"אין מהגמ' שום ראיה לדברי הבן איש חי!!!".

על כך ענה לי המחנך הרב טבילה: שהגמרא במסכת שבת היא לא דוגמה קונקרטית, אלא היא עיקרון שהיהודים הם עם חכם, וראוי שילמדו גם חכמות שאינם תורה, ויתגאו בהם על פני הגויים, "וראוי לאותו תלמיד חכם להיזהר יותר בכבוד גאון עוזנו מרן הבן איש חי ולעיין היטב לפני שחורץ משפט".

- בפרק הבא, היאך יבאר הגר"ש שפיגל את דברי ה'בן איש חי' שסבור שמאמרת חז"ל "אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעין מה הם רואות, עומדות ואינן יודעין על מה הם עומדות", הרי שעלינו העם היהודי להבין בגאוגרפיה?![1] דבריו המלאים של הבן איש חי, וכך לשונו: "יש צורך לידע האדם קצת מן חכמת הטבע... ועוד יש צורך גדול לאדם בלימוד ידיעת געאגראפייה, כי הלא מצינו בדברי רז"ל בגמרא דחגיגה דף י"ב תניא רבי יוסי אומר אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעין מה הם רואות, עומדות ואינן יודעין על מה הם עומדות... נמצא גם ידיעה של תכונת הארץ חייב האדם לידע ולהבין בה.. ועל המשוללים מידיעה זו, קרי עליה רבי יוסי אוי, באומרו "אוי להם לבריות שרואות ואין יודעין מה רואות וכו'" נמצאנו למדין מזה שידיעו האלה וכיוצא בהן צריך האדם לשום לבו עליהם לידע אותם.. גם איך הוא עומד בעיד בגדאד ואינו יודע ארץ ישראל היכן היא, ואינדיא היכן היא ואירופא היכן היא אם לפניו או לאחריו אם לימינו או לשמאלו, ובודאי אדם הוא חסר מידיעות אלו ניכר גנותו וחסרונו גם בעיני עצמו, ואם יהיו כל אישי ישראל שלמים בידיעות אלו יגדל כבודם בעיני כל בריה, והכל יאמרו עליהם עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" (ספר אמרי בינה, דרוש ב' לחנוך מדרש ת"ת עמוד קי).

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליציה ובווקבינה, מרצה ומדריך טיולים
    להזמנות סיורים והרצאות, נא לפנות: sisraerl@gmail.com