לימודי היסטוריה


"ההיסטוריה איננה העבר - היא ההווה"

"והגדת לבנך": שיחת חג על חשיבותה של ההיסטוריה עם ההיסטוריון היהודי

מגיל צעיר הוא חקר כל דבר לעומק עד שהפך לאחד מחשובי ההיסטוריונים החרדיים • לרגל חג החינוך מסביר הרב ישראל גולדווסר בשיחת חג עם 'כיכר השבת', מדוע העיסוק בהיסטוריה הינו ערך נעלה וחושף איזה רגע הכי מרגש אותו בסיורים בפולין (מגזין פסח)

7
| ארי טננבוים |

היסטוריה ואקטואליה

הקנאים שמחו ב'מלמד' של האדמו"ר מגור

המחנך רבי משה אלפרט מ"עץ חיים" עבר תלאות רבות על-ידי הקנאים, וכאשר זכה ללמד את הרבי מגור, החליט להושיבו בנפרד משאר התלמידים. איך הוא הסביר את הצעד? (חרדים)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מתי כולם מסכימים שצריך ללמוד גאוגרפיה?

המחלוקת בין המג"ש למחנך על היחס ללימודי גאוגרפיה והיסטוריה בתלמודי התורה, מגיעה לישורת האחרונה, כאשר שני הצדדים מגיעים להסכמה: מתי צריך ללמוד גאוגרפיה? (חרדים)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם ייתכן שגדול בישראל - טעה וחזר בו?!

"הבן איש חי התחרט על מעשיו, וטען שפיתו אותו בשקרים", טען רבי שמעון אגסי, כשנלחם נגד בית הספר, בו תמך הבן איש חי בעצמו; האם ייתכן שגדול בישראל טעה? (היסטוריה)

17
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"תמיכת הבן איש חי בלימודי חול - מתועדת"

סיכום הפולמוס בין המגיד שיעור למחנך על דברי הבן איש חי על לימודי גאוגרפיה; הגר"ש שפיגל נקט כרש"י על התורה ואילו המחנך הרב בניהו טבילה נקט כחז"ל ממסכת שבת (ארץ)

16
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הראיה של המגיד שיעור הליטאי מזקני בגדד

המחלוקת החריפה בין המגיש שיעור הליטאי הרב שפיגל למחנך הרב טבילה על דעתו של הבן איש חי בדבר לימודי גאוגרפיה - נמשכת בעוז ומגיע עד לזקני העיר בגדד (היסטורי)

25
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

המחלוקת על כדור הארץ ולימודי גאוגרפיה

מה לומדים ממחלוקת אמוראים האם כדור הארץ עומד על שנים עשר עמודים, או שבעה, או על עמוד אחד? ומה דינם של כל לימודי הגאוגרפיה של כדור העולם, בעקבותיה? (היסטוריה)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם דברי הבן איש חי על הגאוגרפיה - זויפו?

את הציטוט מהבן איש חי, שהיהודים צריכים להתגאות בפני הגויים בחוכמת הגאוגרפיה, הציג ישראל שפירא בפני שניים, שחלוקים - האם הדברים זויפו בידי תלמיד טועה? (היסטוריה)

9
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה דעת הבן איש חי על לימוד געאגראפייה?

לאחר שעסקנו והוכחנו בדבר החובה ללמוד היסטוריה, נעסוק בלימודי גאוגרפיה, שעל כך ישנו פולמוס שלם בין גדולי עולם. מה דעתו של הבן איש חי זצ"ל ומה אמר בדרשה?! (היסטוריה)

30
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

היהודיות שמסרו את נפשן כדי לא להתחתן

ההיסטוריונים היהודים הסתמכו על ספר 'יְוֵן מְצוּלָה' בתיאור תקופת גזירות ת"ח-ת"ט, בו מתואר, למשל, כיצד בנות יהודית קדושות מסרו נפשן כדי שלא להינשא לאוקראינים (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הראיה מהתנ"ך לקרוא היסטוריה של גויים

אחת הראיות שמציג הרב גנז, שעבד במצפה הכוכבים, שמותר לקרוא ספרי היסטוריה של גויים, היא לא פחות ולא יותר מספר הספרים התנ"ך! ומדוע מי שבור בהיסטוריה - בהמה? (מעניין)

9
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ספרו ההיסטורי של הרב ממצפה הכוכבים

בפרק הרביעי בסדרת על "לימודי היסטוריה וגאוגרפיה בראי רבותינו זצלה"ה", נביא את הספר השלישי עליו המליץ היעב"ץ לא ללמוד בקביעות, שכתב הרב שעבד לפרנסתו במצפה הכוכבים (חדשות)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הספר שהיעב"ץ המליץ לא ללמוד בקביעות

בפרק השלישי בסדרת על "לימודי היסטוריה וגאוגרפיה בראי רבותינו זצלה"ה", נביא את הספר השני על המליץ היעב"ץ שלא ללמוד בקביעות בגלל העיסוק בהיסטוריה של אומות העולם (חדשות)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה דעתו של היעב"ץ על "לימוד היסטוריה"?

בפרק השני בסדרת על "לימודי היסטוריה וגאוגרפיה בראי רבותינו זצלה"ה", נביא את תשובת היעב"ץ, הידוע בקנאותו הרבה, כאשר נשאל האם מותר ללמד היסטוריה? (אקטואליה)

5
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר