אאא

אנו עסוקים בהבנת דברי הבן איש חי[1] אודות חובת לימודי גאוגרפיה בתלמודי התורה, והוויכוח המהדהד בין הגר"ש שפיגל ר"מ בישיבת מיר, שטוען שיתכן ש'תלמיד טועה' זייפו בדברי ה"בן איש חי", לבין המחנך הרב בניהו טבילה שסבור ע"פ מקורות חז"ל ראשונים ואחרונים כי יש ללמוד לימודי גאוגרפיה בתלמודי התורה.

בפרק הקודם נעצרנו עם פסיקתו של הגר"ש שפיגל שטען שלא שמענו מ"זקני בגדד" שהבן איש חי הקים בתי ספר עם לימודי חול.

ועל כך המחנך הרב טבילה ענה: "לא יודע עם אלו זקנים דיבר. תמיכת הבן איש חי בלימודי חול ידועה ומתועדת. ראה למשל בספר ישיבות בגדד".

ואכן בספר "ישיבות בגדד" מובא שה'בן איש חי' תמך בשיטתו של הרש"ר הירש בשילוב תורה ומדע, וכידוע שהרש"ר הירש בעצמו למד באוניברסיטה וכמעט השלים תואר דוקטור. כמו כן מובא בספר "ישיבות בגדד" שחכמי בגדד תמכו בפתיחת סניף בית ספר מיסודה של רשת כי"ח שכנגדה חכמי ירושלים יצאו נגדה בחרי אף.

חשוב לציין שחכמי בגדאד התחרטו כהוגן על פתיחת בית ספר זה, לאחר שהם חשבו בתחילה שהמורים יתנהגו כפי הוראותיהם וילמדו לימודי חול ע"פ התורה, מה שלבסוף "עבדו עליהם" הנהלת כי"ח, ולא הנחילו את הלימודים בצורה תורנית כפי שרצה מרן הבן איש חי.

כידוע הספרדים היו תמימים, וכיון שהם לא הכירו את תנועת הרפורמים באירופה, הם לא חלמו שיעבדו עליהם בצורה כה אכזרית, מה שלבסוף הפיל חללים רבים, ולא נשארו יהודים יראים להקב"ה מלימוד בביתי ספר אלו.

חשוב לציין שבימינו רשתות ה'חינוך העצמאי', ו'בני יוסף', לומדים את כל דרישות משרד החינוך בגאוגרפיה ושאר לימודי חול, וברוך ה' רואים פירות, ומרבית הילדים נשלחים לישיבות קדושות, והבוגרים שלהם נמנים מבכירי עולם התורה, כל זה כיון שגדולי ישראל עומדים על המשמר במוסדות אלו, ומנחילים להם את הדרך החינוכית כפי שחפץ הבן איש חי זי"ע.

לסיכום:

דברי חז"ל במסכת שבת שהפסוק : "כִּי הִוא חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים" (דברים ד' ה') מדבר על גאוות היהודים כלפי הגויים שאינם יודעים חכמת אסטרונומיה, ואילו אנו היהודים יודעים יותר מהגויים. המחנך הרב טבילה הסיק על פי דרשתו של הבן איש חי, שאמרת חז"ל עוסקת הן לחוכמת הגאוגרפיה והן לחוכמת ההיסטוריה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

רש"י בפרושו על אותו פסוק בחר לכתוב פירוש אחר, והוא סבור שהגאווה של היהודים כלפי אומות העולם, נאמר אך ורק כלפי לימוד התורה הקדושה.  

הגר"ש שפיגל נקט כרש"י על התורה (שמקובל מרבותינו זצוק"ל שנכתב ברוח הקודש) וטוען על דברי ה'בן איש חי' שיתכן שזויפו בידי 'תלמיד טועה'.

המחנך הרב טבילה נקט כחז"ל ממסכת שבת, ומה'בן איש חי' (וטען שאכן הדברים מיוחסים אליו, ולא לתלמיד טועה), וכן סבר שהכוונה במסכת שבת, היא הן על לימודי אסטרונומיה, והן על גאוגרפיה והיסטוריה וכו'.

"ואלו ואלו דברי אלוקים חיים".


[1] דבריו המלאים של הבן איש חי, וכך לשונו: "יש צורך לידע האדם קצת מן חכמת הטבע... ועוד יש צורך גדול לאדם בלימוד ידיעת געאגראפייה, כי הלא מצינו בדברי רז"ל בגמרא דחגיגה דף י"ב תניא רבי יוסי אומר אוי להם לבריות שרואות ואינן יודעין מה הם רואות, עומדות ואינן יודעין על מה הם עומדות... נמצא גם ידיעה של תכונת הארץ חייב האדם לידע ולהבין בה.. ועל המשוללים מידיעה זו, קרי עליה רבי יוסי אוי, באומרו "אוי להם לבריות שרואות ואין יודעין מה רואות וכו'" נמצאנו למדין מזה שידיעו האלה וכיוצא בהן צריך האדם לשום לבו עליהם לידע אותם.. גם איך הוא עומד בעיד בגדאד ואינו יודע ארץ ישראל היכן היא, ואינדיא היכן היא ואירופא היכן היא אם לפניו או לאחריו אם לימינו או לשמאלו, ובודאי אדם הוא חסר מידיעות אלו ניכר גנותו וחסרונו גם בעיני עצמו, ואם יהיו כל אישי ישראל שלמים בידיעות אלו יגדל כבודם בעיני כל בריה, והכל יאמרו עליהם עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" (ספר אמרי בינה, דרוש ב' לחנוך מדרש ת"ת עמוד קי).

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליציה ובווקבינה, מרצה ומדריך טיולים
    להזמנות סיורים והרצאות, נא לפנות: sisraerl@gmail.com