אאא

נתוני הקורונה במגמת ירידה: מתוך 27,481 בדיקות שנערכו ביום שישי, רק 692 התגלו כנשאים מאומתים של נגיף הקורונה. נתון שלילי של 2.6% בלבד.

מאז פרוץ מגיפת הקורונה בישראל, התגלו 309,374 נשאים. מתוכם, 291,130 כבר החלימו ואילו 15,876 חולים פעילים נכון להערב.

מתוך החולים הפעילים, 967 מאושפזים בבתי החולים. 1,012 נמצאים במלוניות הייעודיות ואילו 13,897 נמצאים בבתיהם או מטופלים על ידי הקהילה.

מצבם של 158 מהחולים מוגדר בינוני, ואילו 552 מהם במצב קשה. מתוכם, 218 מורדמים ומונשמים. מגיפת הקורונה גבתה את חייהם של 2,366 בני אדם.