אאא

רב מרכז בני ברק, הפוסק הגאון רבי יהודה אריה דינר, פונה במסר מצולם לציבור בו הוא מבקש לקבל את השבת הקרובה, עשר דקות יותר מוקדם, למען הצלחתו של נשיא ארצות-הברית דונלד טראמפ, בבחירות לנשיאות.

"השבוע, בארצנו הקדושה, החלפנו את השעון לשעון חורף, דהיינו שצאת הכוכבים נכנס שעה לפני, וזה מאוד נוגע לנו בשבת", פתח הרב דינר את דבריו, "עוד כמה ימים זה ערב שבת קודש, וכל אחד צריך לדעת כבר להכין מראש ששבת נכנסת במקום ב-17:30 היא נכנסת כבר ב-16:30, ולא לחכות עד הרגע האחרון, זה מאוד קשה יש כאלו שבקיץ אפילו עד 19:00 הם לא גומרים את ההכנות לשבת, ועכשיו זה 16:30, צריכים להתחיל מוקדם וחלילה לא להיכנס לחילול שבת".

הרב דינר המשיך ואמר כי "אנחנו יודעים שהזכות של שבת, להקדים את כניסת השבת זה דבר גדול ומביא הרבה ישועות". הרב הוסיף והביא מעשה מהחפץ חיים שפעם היה אדם חולה והחפץ חיים אמר אני צריך את הזכות של שבת להציל אותו, בא אחד ואמר אני מקבל על עצמי לקבל שבת מוקדם בעז"ה בשבועות הבאים, אמר החפץ חיים לא זה לא מספיק, אני צריך כסף מזומן, מי שכבר שמר שבת שמוכן ליתן את הזכות שלו, בא אחד ואמר כן אני בשבוע שעבר קיבלתי שבת מוקדם עשר דקות, אמר החפץ חיים בשמחה: זה זכֹות, וההוא היה מוכן ליתן את זה לחולה והחולה נעשה בריא.

הוכיח מזה הפוסק בהתלהבות: "אין לנו מושג מה שמירת שבת עושה לנו. אנחנו יודעים שמרן ראש הישיבה הרב שטיינמן אמר להוסיף עוד עשר דקות לפני הזמן, וכבר ב-16:20 לקבל שבת, וזה יתן לנו זכויות גדולות מאוד".

הגרי"א דינר המשיך וזעק על חובת הכרת הטוב שאנו חייבים לנשיא דונלד טראמפ ואמר: "עכשיו אנחנו במצב שבשבוע הבא יש הצבעה באמריקה מי יהיה הנשיא החדש, וידידינו הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א כבר אמר לפני כמה שבועות היות שהנשיא טראמפ עשה הרבה טובות לעם ישראל אז יש לנו הכרת הטוב אליו, אז הוא ביקש מכל הבתי כנסיות להתפלל בשבילו, לעשות 'מי שברך' לרפואתו, הכרת הטוב, הוא עזר כל כך הרבה לעם ישראל לבני תורה לכוללים לישיבות ולחדרים וליהודים בכלל ובפרט.

"ועכשיו בשבוע הבא יש הצבעה אם הוא יכנס, אם הוא ימשיך או לא, אז אנחנו מאוד מאוד רוצים שהוא יכנס, אנו מאוד רוצים בגלל שזה לטובת עם ישראל ולטובת לימוד התורה ולטובת מקומות התורה ולטובת קיום התורה, אז מה העצה? אז כדאי לחשוב שזה שאנחנו בעז"ה נקדים את השבת הזכות של שבת יעמוד לנו.

"זאת אומרת שבזה שאנחנו מקבלים את השבת מוקדם, אנחנו מבקשים מהקב"ה שבזכות השבת שאנחנו מקבלים מוקדם יאה לנו שכנגד זה הקב"ה ירחם עלינו ויעזור לנו שאנחנו נוכל לקבל בשבוע הבא המשך של הנשיא טראמפ".

הרב דינר הוסיף כי "כמובן שכל אחד שיכול ללכת להצביע שילך להצביע בשבילו. ובזכות זה שאנחנו מתחזקים בשבת קודש הקב"ה ירחם עלינו, ונזכה שטראמפ ימשיך להחזיק את התורה, את המקומות התורה את הישיבות הוא כל כך עזר לנו, ובעז"ה יתברך בזכות זה שימשיך להרים מקומות התורה, ואנחנו נזכה בקרוב ממש שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. והכל בזכות מה? בזכות השבת הזה שאנחנו בעז"ה נשמור עליו והרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו שבת".