אאא

פרק אחרון: בפרקים הקודמים הבאנו את המעשה של הרה"ק מאפטא זי"ע שאכל "קערה גדולה עם דגים וקערה גדולה של בונדליך (ובלשונו "אגנצע פרימסיק מיט פיש און אגאנצע לכאניע מיט בונדליך") ואווז שלם ומסביביו י"ג קורקבנים, ואחר שאכל כל זאת גנח גניחה איומה ונתעלה בהתפשטות הגשמיות לגמרי", ותהינו האם סיפור זה נכון, או המצאה של משכילים רשעים?!

בפרק הקודם הבאנו את עדותו של הרה"ק ר' אליעזר זאב מקרעטשניף זי"ע שהביא סיפור זה בספרו "רזה דעובדא".

אומנם עדין היה לי קשה כיצד נהג אותו צדיק, שכן נפסק בהלכה (חיי אדם חלק א' כלל כב') "וישמור עצמו שלא יגהק ולא יפהק (רצה לומר הוסטין וגענצין) בתפלתו, דסימן רע לו" (ותפילה טיש/שולחן הטהור אצל רבותינו אבות החסידות היינו אך כידוע).

וכן כתבו חז"ל (מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ד) "מי שהוא תלמיד חכם, לא יאכל מעומד, ולא ישתה מעומד, ולא יקנח את הקערה, ולא ילקק באצבעותיו, ולא יגהק בפני חבירו", ולכן נכנסתי לתוצאה השלישית והרביעית באוצר החכמה, שם הובא ספר "ארבעה מאמרים" ובתוכו קונטרס "פתי יאמין לכל דבר", בו נכתבו הדברים הבאים:

מסך תוכנת אוצר החכמה בו נמצאו ארבעה תוצאות למעשה ''הגניחה האיומה''
מסך תוכנת אוצר החכמה בו נמצאו ארבעה תוצאות למעשה "הגניחה האיומה"
תוצאה השלישית מאוצר החכמה: ספר ''ארבעה מאמרים'' ובתוכו קונטרס ''פתי יאמין לכל דבר'' לרבי אבראהאם נחום
תוצאה השלישית מאוצר החכמה: ספר "ארבעה מאמרים" ובתוכו קונטרס "פתי יאמין לכל דבר" לרבי אבראהאם נחום
בהקדמה נכתב שקיבלנו מחז''ל הקדושים שבכל דור ודור עלינו להכחיש או ליישב כל מעשה שהוא נגד ההלכה
בהקדמה נכתב שקיבלנו מחז"ל הקדושים שבכל דור ודור עלינו להכחיש או ליישב כל מעשה שהוא נגד ההלכה

בפרק ד' עמוד סז' הובא מאת הרה"ק מפשעווארסק וכן בשם רבי לייביש מטאמשוב בשם מהרי"ד מבעלזא שהכחישו סיפורים על אכילתו המפורזת של הרבי מאפטא.

 (מתוך 'אוצר החכמה')
(מתוך 'אוצר החכמה')
הגדלה

בהמשך הודגש המעשה הנ"ל שהובא בספר רזה דעובדא מהרה"צ מקרעטשניף על אווז והי"ג קורקובנים שאכל הרה"ק מאפטר: "הנה ידוע לכל מי ששמע פעם סיפורים מהה"צ הנ"ל שהיה מספר גוזמאות נוראות שכולם ידעו שאינו כפשוטו, ובשעה שהיה מספר היו השומעים צוחקים בקול, ומה זה מביא לנו ממנו ראיות".

ההכחשה של המעשה עם הרה''ק מאפטא מתוך ספר ''ארבעה מאמרים''  (באדיבות אוצר החכמה)
ההכחשה של המעשה עם הרה"ק מאפטא מתוך ספר "ארבעה מאמרים" (באדיבות אוצר החכמה)

באותו עניין טען לי חסיד של ממשיכו של הרבי מקעטשניף שאצלם מסתייגים במידת מה מהספר, אבל לא מזלזלים בו, כיון שהרה"ק ר' הערשלה מקרעטשניף הסתובב אצל עוד צדיקים מלבד זקנו זצ"ל הי"ד, ומסתבר שהתחלף לו מדברים ששמע מזקנו לצדיקים אחרים.

ואכן, שלח לי ידיד רב חשוב בחסידות קרעטשניף מרחובות בימינו צילום מתוך עיתון 'המודיע', שמספר לנו את הלך הרוח בחסידות לאחר פרסום הספר.

מתברר שהספר שהודפס מחדש בשנת תשכ"ח, הרבי שליט"א [זצ"ל] בנו של מחבר הספר לא נחה דעתו מהדפסת הספר מחדש מטעמים מובנים. לכך, פורסמה המודעה הבאה בעיתון המודיע:

גילוי דעת

בקשר למודעה שנתפרסמה ביום א' י"ז בתמוז בעיתון "המודיע" על הוצאה לאור בימים הקרובים של ספר רזה דשבת מאת הרה"צ מרן רבנו א.ז רוזנבוים, האדמו"ר מקרעטשניף זצוקלה"ה.

להוי ידוע לכל אנ"ש ולידידינו בארץ ובחוץ לארץ, כי מבית מרן אדמו"ר מקרעטשניף שליט"א לא נמסר כדבר הזה לשום בית דפוס בארץ.

ישיבת קרעטשניף
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר
מקרעטשניף פה רחובות יצ"ו

ישיבת קרעטשניף רחובות, בהודעה שפורסמה בעיתון המודיע תשכ''ח, בה נטען שהספר 'רזה דשבת' הודפסה מחדש לא בידיעת האדמו''ר שליט''א, והוא לא מסר זאת לשום בית דפוס (ctדיבות הרה''ח שליט''א מזקני חסידות קרעטשניף)
ישיבת קרעטשניף רחובות, בהודעה שפורסמה בעיתון המודיע תשכ"ח, בה נטען שהספר 'רזה דשבת' הודפסה מחדש לא בידיעת האדמו"ר שליט"א, והוא לא מסר זאת לשום בית דפוס (ctדיבות הרה"ח שליט"א מזקני חסידות קרעטשניף)

הרה"ח שליט"א מזקני חסידות קרעטשניף ששלח לי את הצילום מעיתון המודיע הנ"ל, הסביר לי ל'לא צנזורה', שאצל חסידים מודעה כזו היא תקדימית ומוגדרת כ"הכחשה גורפת".

כיון שמקובל אצל גישת החרדים לדבר ה' שאין מציאות שרבנים טועים, הדבר נכון כמה וכמה אצל חסידים שח"ו רח"ל ותצילנה אוזניים משמוע שאדמו"ר טועה.

במקרה הזה טוען אותו חסיד קרעטשניף שהרבי זי"ע מחבר ספר 'רזה דשבת' היה מעט תמים, והוא עיין בספרי משכילים שהמציאו חזיונות שווא שהרה"ק מאפטא אכל כמויות רבות ואח"כ "גנח גניחה איומה", והוא בתמימותו הרבה אינו שם לב לעוקץ רח"ל שבין השורות כלפי קדוש ה' כהרבי מאפטא, והוא שגה והעתיק את המעשים הללו לספרו הקדוש.

ברם, האדמו"ר ממשיך דרכו אינו יכול לומר זאת בפרוש חלילה וחס, ולכן נכתב בשמו שאין הוא הדפיס את הספר, והמסר מובן לכל בר דעת.

לסיכום: כולם צודקים ולא צודקים... המעשה על הרבי מאפטא שאכל כמויות, אינו נכון, אומנם סיפור זה נכתב בספר קדוש של אחד מגדולי החסידות שכנראה העתיק אותו ממקור לא ידוע ויתכן משכילי רח"ל, וכך החסידות ניקזה את כל הפרדוקסים שלה לתוך סיפור אחד עם יג' קורקבנים.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]