אאא

אבל כבד בחסידות לעלוב ובעיר ירושלים עם היוודע פטירתה של האישה החשובה הרבנית מרת ברכה בידרמן ע"ה, אשת יבלחט"א האדמו"ר מהרי"ד, לאחר אירוע מוחי שעברה במהלך השבת האחרונה.

הרבנית בת הרב רבי יעקב קרישבסקי, בת ה- 72 פונתה לבית החולים שערי צדק, שם נלחמו הרופאים על חייה, אך בשעה האחרונה השיבה את נשמתה ליוצרה למגינת לבם של בני משפחתה ובעלה האדמו"ר.

הרבנית ע"ה היתה מוכרת מאד בנוף הירושלמי, ורבים מנשות העיר והקהילה הירושלמית היו באים אליה להתייעצות, זאת בנוסף לכך שעמדה לימין בעלה במסירות רבה.

הרבי מהרי"ד הוא בנו של האדמו"ר בעל ה'ברכת משה' מלעלוב זצוק"ל, ובמשך השנים הוא הקים את בית מדרשו ברחוב בר אילן בירושלים, שם עורך האדמו"ר את ה'טישים' והתפילות יחד עם החסידים, ושם גם הקים כולל לאברכים מצוינים שעוסקים בתורה ובהלכה.

בפטירתה הותירה אחריה הרבנית ע"ה משפחה גדולה, בנים ובנות, וצאצאים רבים אשר ראו בה דמות לחיקוי עד יומה האחרון, והלווייתה צפויה להתקיים בשעות הקרובות בירושלים.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.