אאא

בסרטון וידאו נדיר שהגיע לידי 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מספר לפני כשמונה שנים על הרב'ה של דודו מרן החזון איש זצ"ל.

בסרטון מספר הגר"ח במהלך שיחה אישית במעונו, עם תלמידו ומקורבו הגדול הרה"ג רבי אורי טיגר, כי לחזו"א היה מלמד, כשהיה בחור צעיר בתחילת גיל לימוד הגמרא, והמלמד שלו היה נקרא ר' משה טוביה זצ"ל, אותו מזכיר החזו"א בספרו כמה פעמים.

מרן הגר''ח קנייבסקי בביקור חג בירושלים בבית תלמידו ומקורבו הגדול הרה''ג אורי טיגר
מרן הגר"ח קנייבסקי בביקור חג בירושלים בבית תלמידו ומקורבו הגדול הרה"ג אורי טיגר

פעם אחת, מופיע "מורי הרב משה טובי' זללה"ה" בחזו"א או"ח סי' נ"א סקי"ז, ומרן שר התורה מספר, בסרטון המתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת', שהחזו"א סיפר לו מה עומד מאחורי הנידון בחזו"א שם.

וכך מספר מרן שר התורה: ר' משה טוביה הגיע לדין תורה עם שכנו בפני רבה של העיר קוסובה, שכידוע היה אביו של החזו"א הגאון ר' שמריהו יוסף קרליץ זצ"ל.

הקטע ב'חזון איש'
הקטע ב'חזון איש'
הגדלה

אביו של החזו"א הכריע ששכנו של ר' משה טוביה הוא הצודק ולא ר' משה טוביה עצמו, וכשהגיע ר' משה טוביה לילדים אותם הוא לימד וביניהם החזו"א, הוא הסביר להם שהרב של העיר טעה ובאמת הוא צודק.

החזון איש, בעודו ילד, לא הבין בדיוק הצדק עם מי, אמנם כשגדל וצלל לעומקה של הלכה הוא הבין שאביו אכן פסק כהוגן, וע"ז נסובים דברי החזו"א בספרו שם.

צפו בתיעוד הנדיר