אאא

פרק ג': בפרקים הקודמים סיפרנו על רבותינו הגה"ק תלמידי הבעש"ט זי"ע שעלו לארץ ישראל מגליציה ורוסיה הלבנה, לפני 250 שנים.

מדוע עלו באותם השנים רק חסידים אשכנזים?!

עדות על החסידים שעלו לארץ ישראל מגליציה ורוסיה הלבנה בעליות מסודרות באותם השנים יותר מק"ק ספרדים, ניתן ללמוד מדבריו של הגאון רבי חיים פלאג'י[1] מגדולי חכמי איזמיר שביאר שהחסידים עלו ראשונים לארץ ישראל לפני הספרדים, כדי לכפר על חטאיהם שלא עלו לבית שני ובעבור כך היו הרבה "השמדות באשכנז". 

וכך לשונו: "כל השמדות שהיו באשכנז היה על שלא עלו בבית שני, לכן היושבים עתה בערי אשכנז הם המתאווים לעלות יותר משאר המקומות, ותשוקתם לעלות היא כדי לתקן על מה שעבר" (כעין כך כתבו עוד רבים, כגון רבי יהושע פלק מחבר ספר הסמ"ע, והרב טייכטל מחבר שו"ת 'משנה שכיר'  ו'אם הבנים שמחה', תלמידו של הרבי ממונקאטש בעל 'מנחת אלעזר' זי"ע).

בעניין הזה מדהימים דבריו של רבינו היעב"ץ בהקדמה לסידורו בו הוא מבכה מרה על כך שהאשכנזים לא מתאבלים כראוי על בית המקדש, וכך דבריו: "שכחנו שיש לנו בית מקדש, ושכחנו מהכול, אנחנו נמצאים בסוף העולם בחושך ואפילה, במקום שאין נבואה ולא כלום... ולא כמו אחינו הספרדים שנמצאים בסוריה וכדומה וקרובים למקום הנבואה"[2].

אומנם רבותינו האשכנזים ביארו ונימקו מדוע הם לא עלו לארץ ישראל, עדות נדירה כותב בספרו הגאון רבי ישראל איסֶרלן (חי ופעל בין השנים 1390 1460 למניינם) מגדולי יהדות אשכנז מחבר ספר "תרומת הדשן", לטענתו בירושלים אשכנזים שעולים אליה סובלים סבל רב, וכך דבריו: "שבח גדול ומעלה יש לו לאדם הדר בארץ ישראל, וכל שכן בעיר הקודש... אמנם שמענו כמה פעמים שיש שם בני ברית מערבים נחשבים לרשעים גמורים מוסרים מפורסמים והם טורדים ומבלבלים האשכנזים שהם שומרי תורה... מי יוכל לעמוד בכל זה? מלבד גודל רשעת הישמעאלים?".

'תרומת הדשן' א' סימן פ''ח (באדיבות אוצר החכמה)
'תרומת הדשן' א' סימן פ"ח (באדיבות אוצר החכמה)

ציטטנו את עדותו של הרב בעל "תרומת הדשן", כדי שנדע על גודל המסירות נפש של רבותינו הקדושים תלמידי הבעל שם טוב זי"ע, שעלו לארץ ישראל למרות הצער והסכנות הן בדרכים, והן מיושבי הארץ הוותיקים ש"לא תמיד" התייחסו אליהם באופן שווה בין שווים, כפי שנביא בהמשך על ק"ק סלונים בעיר טבריה שסבלו צער גדול כמעט עד כדי איבוד חיים מהיהודים הוותיקים בעיר.

- לקריאה נוספת: מכון עד הנה לחקר יהדות גליציה ובוקובינה. מאמרו של הרב יחיאל גולדהבר על עליית החסידים לארץ ישראל, ספר יסוד המעלה אהרון סורסקי. קובץ בית אהרון וישראל מאמרו של הרב אביש שור.


[1] ספר תנופה חיים, נ"ך, עזרא, סעיף ז':

[2] שמעתי מפה קדוש, הרב מזוז שליט"א בשיעורו השבועי, הובא בגליון תשעה באב תשע"ט

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]