היסטוריה ואקטואליה

המשכיל עקץ את המשכיל: "יתרץ קודם את השפלאט והיארמולקי אדום שלו"

אנו עסוקים בסיקור הפולמוס אודות החכם היהודי משה קוניץ האם היה "משכיל" או תלמיד חכם; הערות החתם סופר עליו, המשכיל שעקץ ומי היום כן לומד בתורתו? (היסטוריה)

9
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הקשר בין משיח השקר שבתאי צבי לשאלה - "מי חיבר את הזוהר?"

בדורינו הס מלהזכיר בבית המדרש דעה זו של היעב"ץ שלא רשב"י חיבר את הזוה"ק. כיצד מסבירים גדולי ישראל את השקפתו של הגאון יעב"ץ? ומה הקשר לשבתאי צבי? (היסטוריה)

41
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

חתנו המשכיל של ה'קְצוֹת' שחיבר ספר נגד 'קדמות הזוהר'

אנו עוסקים בזהותו והשקפותיו של החכם היהודי משה קוניץ; בשנת תקע"ה הדפיס את ספרו "בן יוחאי", להוכיח שהוא חיבר את הזוהר הקדוש; כיצד הגיב המשכיל הגליצאי ומה היתה תגובת הרב המהדיר את היעב"ץ? (היסטוריה)

14
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה דעת ההלכה על "שרשרת נתניהו"?

סערה פרצה סביב "שרשרת הנאמנות" בדמות 'תליון זהב' בו חקוקה דמותו של בנימין נתניהו; מה דעת ההלכה בנושא ומה אירע עם רבי אלעזר רוקח שדמותו חקוקה במטבע? (היסטורי)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

להסיר קטע בזוהר? כך הגיב הגר"ח קנייבסקי

מפורסמים דברי הזוהר הקדוש שמהם ישנם מרבותינו שהבינו כפשוטו שרשב"י כותב על עצמו שהוא הקב"ה; היעב"ץ הציע להסיר קטע זה מהזוהר; ומה תירץ מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל? (היסטוריה)

25
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מבהיל: הרב שכבש את יצרו והשכר שקיבל

המעלה של מי שנזהר ומתגבר על יצרו - גדולה ועצומה, ולא טוב שבספרים קצרו בשכרו של מי שהתגבר; ישראל שפירא עם סיפור מבהיל שסיפר היעב"ץ - על עצמו, כיצד התגבר (חרדים)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

היעב"ץ על קטע ב'זוהר' - הוא 'חירוף וגידוף'

"מאן פני אדון ה'? דא רבי שמעון בר יוחאי", נכתב ב'זוהר הקדוש', וישנם מרבותינו שסברו שלא יתכן שמשפט זה נבע מפי רשב"י זיע"א. וכיצד הסביר היעב"ץ את הקטע? (היסטוריה)

21
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

המלחמה של היעב"ץ כנגד ה'שבתאים'

רבינו היעב"ץ נלחם כל ימיו כנגד שבתאים, כידוע הוא חשד לחינם ברבינו הגר"י אייבשיץ שהוא מעריצו של שבתאי צבי בעקבות קמעות שכתב לתלמידיו ופרצה מחלוקת עזה (חרדים)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מדוע החסידים עלו לישראל לפני הספרדים?

לפני שנים רבות, החסידים עלו לארץ ישראל יותר מספרדים, ויש לכך כמה סיבות; רבי חיים פלאג'י מסביר איזה חטא הם באו לכפר ויש גם הסבר של בעל ה'תרומת הדשן' לכך (היסטוריה)

26
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הראיה מהתנ"ך לקרוא היסטוריה של גויים

אחת הראיות שמציג הרב גנז, שעבד במצפה הכוכבים, שמותר לקרוא ספרי היסטוריה של גויים, היא לא פחות ולא יותר מספר הספרים התנ"ך! ומדוע מי שבור בהיסטוריה - בהמה? (מעניין)

9
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ספרו ההיסטורי של הרב ממצפה הכוכבים

בפרק הרביעי בסדרת על "לימודי היסטוריה וגאוגרפיה בראי רבותינו זצלה"ה", נביא את הספר השלישי עליו המליץ היעב"ץ לא ללמוד בקביעות, שכתב הרב שעבד לפרנסתו במצפה הכוכבים (חדשות)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הספר שהיעב"ץ המליץ לא ללמוד בקביעות

בפרק השלישי בסדרת על "לימודי היסטוריה וגאוגרפיה בראי רבותינו זצלה"ה", נביא את הספר השני על המליץ היעב"ץ שלא ללמוד בקביעות בגלל העיסוק בהיסטוריה של אומות העולם (חדשות)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה דעתו של היעב"ץ על "לימוד היסטוריה"?

בפרק השני בסדרת על "לימודי היסטוריה וגאוגרפיה בראי רבותינו זצלה"ה", נביא את תשובת היעב"ץ, הידוע בקנאותו הרבה, כאשר נשאל האם מותר ללמד היסטוריה? (אקטואליה)

5
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר