אאא

האדמו"ר מסאדיגורה הגיע אמש לביקור מיוחד בישיבת רוז'ין בבני ברק, לרגל מעמד כבוד התורה -  'קניין ותלמודו בידו' שנערך בהיכל הישיבה. האדמו"ר נשא דברי חיזוק אודות החשיבות בלימוד התורה בכלל, ועל החזרה על הנלמד בפרט.

בתחילת דבריו הביא הרבי את דברי הגמרא במסכת שבת "אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל".

"כבר הזכרתי בעבר שכשחז"ל אומרים אין דברי תורה מתקיימין, הפירוש הוא שאין דרך אחרת, דהיינו מי ששקוע בתורה ומתפלפל בה, רק אצלו התורה מתקיימת", אמר הרבי.

"אם מדברים על נושא החזרה על הלימוד ועל הרצון של כל אחד ואחד לסיים מסכתות, צריך לדעת, שחשוב לחזור על הנלמד כדי שהתורה תהיה מתקיימת, וברגע שהיא מתקיימת, אז יהיה אפשר להגיע לרמה של  'ממית עצמו עליה'".

עוד הוסיף האדמו"ר ואמר בשם חז"ל כי "כדי לזכור את התורה צריך קודם כל להיות שקועים בלימוד התורה, ובנוסף להתמיד בחזרה על הנלמד מבלי להתעייף, ורק אז אפשר לגדול ולצמוח במעלות התורה וביראת שמים".

בדבריו אף שיבח האדמו"ר את ראש הישיבה, המנהל הרוחני וצוות הישיבה שמוסרים את נפשם עבור כל אחד ואחד, ושנותנים מעצמם כדי שכל בחור ובחור יפיק מעצמו כמה שיותר לדבריו.