אאא

האדמו"ר מסאדיגורה ערך אמש (חמישי) את מעמד הדלקת נרות חנוכה הראשון בהשתתפות החסידים בבית המדרש המרכזי ברחוב גוטמכר בבני ברק.

מדובר במעמד ההדלקה הראשון שעורך האדמו"ר מאז הוכתר לממלא מקום אביו זצוק"ל, כאשר לאחר הדלקת הנרות ברוב עם, נשא הרבי דברי תורה וחיזוק בעניין עבודת השם ולימוד התורה.

בדבריו אמר הרבי כי "בהשקפה ראשונה נראה שיש בנס חנוכה שני ענינים. האחד נצחון המלחמה, והשני נס פך השמן, ועל כן יש רבים שמקשים מדוע בגמ' מוזכר בעיקר נס פך השמן ובנוסח של אמירת 'על הניסים' מוזכר רק נצחון המלחמה".

"אולם האמת היא שהכל היה ענין אחד, אמר הרבי והסביר כי כוחם של היוונים נבע מכך שכלל ישראל התרשלו בעבודת השי"ת בבית המקדש בפרט, ובכל המצוות בכלל, וכאשר מתתיהו ובניו הפיחו מחדש את להב האש בתוך כלל ישראל לעבודת השי"ת, מכוח זה זכו לנצח את היוונים גם בכך שהשיבו את קדושת בית המקדש, וגם בכך שכלל ישראל התעוררו לעבודת השי"ת בהתלהבות רבה".

ואשר על כן הסביר הרבי לסיום כי גם נצחון המלחמה הגשמי היה כולו רוחני, כי זו היתה כל תכליתו ועל אחת כמה וכמה שנס פך השמן היה כולו רוחני, וזהו הלימוד העיקרי מימי החנוכה שעלינו להתעורר בימים אלו ל'נר מצוה ותורה אור', לקיים את רצון השי"ת ולקיים את המצות מתוך התעוררות והתלהבות הלב".