אאא

המונים השתתפו אמש (חמישי) במעמד הדלקת נר שמיני של 'זאת חנוכה' בחצר הקודש סאדיגורה, במרכז החסידות בבני ברק.

המעמד נמשך זמן רב כמסורת בית סאדיגורה עם הניגונים המיוחדים והנוסחאות לבית סאדיגורה, והוא החל באמירת 'ויהי נועם' ו'יושב בסתר' על ידי האדמו"ר, כאשר כל הקהל מאזין בדממה, ולאחר מכן אף שר את ניגון 'מעוז צור'.

לאחר מכן נשא הרבי דברות הקודש במהלך ה'לחיים טיש' שערך, ובדבריו ביאר האדמו"ר את עבודת היום של זאת חנוכה כגמר וחותם של עבודת הימים הנוראים הנמשכת עד לסיומו של חג החנוכה.

הרבי ציין כי "ידוע מאמר הצדיקים שיום זאת חנוכה הוא גמר החתימה של הימים הנוראים בחודש תשרי, יש לבאר את העניין כפי שכבר הזכרנו שהמעלה המיוחדת של שמיני עצרת ושמחת תורה שביום הזה מראים כלל ישראל את ההשתוקקות והתעוררת לבם, ואת כיסופיהם לעשות את רצון השי"ת בלימוד התורה הק' וקיום המצוות, למרות שאין כל מצוה מיוחדת שעליהם לקיים ביו"ט הזה".

הרבי המשיך ואמר כי "כך גם בימי החנוכה שכל היו"ט הזה הוא פועל יוצא של כוח מסירות נפשם של כלל ישראל להחזיר את עבודת בית המקדש למקומה, לכן זהו ההמשך של יו"ט שמיני עצרת שכאמור מהותו הוא הרצון הפנימי וחשק הלב של כלל ישראל לעשות את רצון השי"ת".