אאא

בשורה לבעלי עסקים חדשים: שר האוצר ישראל כ"ץ ויו"ר ועדת הכספים משה גפני סיכמו כי גם עסקים שהחלו לפעול מחודש מארס 2020 ונפגעו מהקורונה יהיו זכאים לפטור מארנונה.

במהלך דיון ועדת הכספים לעניין חוק המענקים לעסקים, הציגו שר האוצר ואנשי משרדו כי גם עסקים חדשים שהחלו לפעול מחודש מארס 2020 יהיו זכאים לקבלת החזר על תשלום ארנונה אם לא פעלו נוכח מגבלות הקורונה.

אסף וסרצוג, סגן הממונה על התקציבים, אמר בישיבת ועדת הכספים: "עסקים שנפתחו ממארס 2020 ואילך יהיו זכאים להחזר הוצאות לארנונה. עסק יצטרך להצהיר כמה זמן מתוך חודשיים שהיא התקופה לתשלום ארנונה, הוא היה סגור, ונצטרך להגדיר בקריטריונים מה הוא אורך התקופה המזכה".

וסרצוג פירט: "אם זה 30 יום או 20 יום מתוך 60. אם העסק היה סגור למשך התקופה שיקבע, הוא יקבל החזר ארנונה ונפטור אותו עד לסכום מסוים, אנחנו מדברים על החזר בסדר גודל של 15 אלף ש"ח לחודשיים. זה דורש את הסכמת שר הפנים".