אאא

חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת רמת אלחנן הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שיגר שליח מיוחד לנחם את רב המשטרה הרב רמי ברכיהו היושב בימים אלו שבעה על אביו הרב ברוך נריה ברכיהו ז"ל.

המכתב שוגר בידי רכז ההלכה הארצי של ארגון איחוד הצלה הרב נפתלי הלפרין, שהביא עימו אף את תנחומי הנהלת הארגון ואגף ההלכה יחד עם מנהל האגף הרב יעקב רוזנברג.

במכתב כתב הרב זילברשטיין: "בצער רב שמענו על פטירת אביך, וכבר כתב בקיצור שולחן (סימן קמ"ג סעיף כ"א) "מי שהוא רוצה באמת לכבד את אביו ואת אמו, יעסוק בתורה ובמעשים טובים", שזהו הכבוד הגדול לאבות".

"שאומרים הבריות: 'אשרי לאב ואם שגדלו בן כזה', אבל אם אין הבן הולך בדרך הישר, הרי אבותיו יישאו חרפה עליו, והוא מבייש אותם בבושה שאין גדולה הימנה. וכבוד זה אפשר גם להמשיך לכבד את אביו לאחר פטירתו, ואדרבה לאחר הפטירה, כבוד זה הוא הכבוד העיקרי שאפשר לעשות עבורו".

מכתב הניחומים
מכתב הניחומים

"כבודו", כתב הגר"י במכתב המיוחד: "ימשיך לעשות מעשים של קידוש שם שמים, ולהמשיך לדאוג שבמשרתו הרמה התורה תשמר, ושם שמים יתקדש, וימשיך להיות לעזר לכלל ולפרט, וזה יהיה העילוי נשמה הגדול ביותר עבור אביו".

הרב ברכיהו, קיבל את המכתב בהתרגשות והודה לרב זילברשטיין, כאשר הוא מציין את הקשר של משטרת ישראל עם הגאון רבי יצחק זילברשטיין, והנידונים ההלכתיים שנידוני עמו.