אאא

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף, יוצא בחריפות רבה נגד הפרעות בבני ברק, מכנה את המשתתפים בהן "נוער שוליים ומחללי השם, שיש להתנער מהם", קובע ש"דרכם אינה דרך התורה", וקורא לרשויות הרווחה לטפל בהם ולמחנכים "ללמדם מידות ודרך ארץ". אין שום הצדקה למעשי אלימות ויש לחדול מכך מיד, מצהיר הראש"ל.

וכך אומר הגר"י יוסף: "שמעתי בכאב רב ובזעזוע על האלימות הקשה והחילול ה׳ החמור שנעשה בימים האחרונים בכמה מקומות ברחבי הארץ, והתנהגותם האלימה של קומץ נערים מנוערים מן התורה ומהמידות ודרך ארץ שמבצעים מעשי אלימות  בימים האחרונים".

"בוודאי שאין שום הצדקה למעשים חמורים מעין אלה, אותם שעושים מעשים כאלה בשם התורה, הם מחללים שם שמים ברבים".

"בגמ׳ יומא פ״ו ע״א מבואר עוון חילול ה׳ הוא עוון הכי חמור שיש, אפילו יהיה לו ייסורים אפילו יעבור עליו יום הכיפורים ויחזור בתשובה לא מתכפר לו העוון הזה.

"לכן יש להוקיע את אותם פורעים ולהתנער מהם. דרכנו כדרך התורה ודרך ארץ קדמה לתורה". 

"וחובה קדושה על ראשי העיר ועל רשויות הרווחה בעיר בני ברק להתגייס לטיפול מיידי בנוער זה, שאחרי הכל הוא חלק מבשרנו וכמובן שהוא מיעוט ואינו מלמד על הכלל, מיעוט זה מכתים את תדמיתו של הציבור החרדי כולו, שרובם ככולם רחוקים מאוד מהתנהגויות אלה". 
 
"ואני קורא בקריאת קודש לאותו נוער לחדול מכל מעשי אלימות ולדעת שאין שום הצדקה בעולם לנקוט בדרך של אלימות, כי אנשים אחים אנחנו, כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. וכולנו מצווים על ואהבת לרעך כמוך". 
 
"כמו כן, על שוטרי משטרת ישראל  אני קורא אליכם לנהוג באיפוק כי אנשים אחים אנחנו, כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. וכולנו מצווים על ואהבת לרעך כמוך". 

"ועל המחנכים במוסדות החינוך בכל אתר ואתר, לעמוד בקשר רצוף עם כלל התלמידים בכל התקופה הקשה העוברת עלינו, ללמדם תורה מידות ודרך ארץ".
 
הראש"ל מסיים ואומר: "ויהי רצון שיקויים בנו מה שנאמר בגמ׳ יומא שם וואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך, ונזכה להרבות בקידוש ה׳ ולא חלילה להיפך".

"ואני תפילה שהשי"ת יאזין לתפילותינו ויעצור המגפה והמשחית  מעל העולם כולו ומעל עמו ישראל בכל מקום ומקום. וכל החולים הקב״ה ישלח להם רפואה שלימה אמן ואמן".

צפו בווידאו