אאא

בעקבות שורת ההתפרעויות בימים האחרונים בריכוזים השכונות החרדיות, מפרסם היום (שני) נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס, חכם שלום כהן, מכתב מיוחד עם הוראה ברורה להתרחק מכל מוקדי העימותים הללו בין בני נוער לרשויות.

את מכתבו, בו הוא מביע מורת רוח מההפגנות והתקריות עם כוחות המשטרה, הגורמות לפגיעה בנפש ורכוש ולחילול השם גדול, פותח ראש הישיבה כך: "הנה בעוונות הרבים, לנוכח מגפת הקורונה המפילה חללים רבים בעם ישראל ל"ע ,כאשר אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו, אורבת לנו אף סכנה רוחנית המאיימת להרוס את כל יסודות חינוך ילדינו עליהם עמלנו ומסרנו את נפשנו".

"עם התגברות תופעת ההפגנות האלימות ברחובותינו, אנשים פורקי עול שלא מקרב מחננו עושים דין לעצמם, מתעמתים עם שוטרים, מתפרעים וגורמים נזק לנפש ורכוש תוך כדי סכנת נפשות חמורה, חילול שם שמים נורא והוצאת שם רע על כלל היהדות הנאמנה. אוי לעיניים שכך רואות".

 ליל האנרכיה בבני ברק (צילום: דוד קשת)

הגר"ש כהן מוסיף: "ומלבד חילול ה' הגדול הנגרם מכך, ישנה סכנה רוחנית חמורה לצעירי הצאן, העלולים לנהות אחר ההתרחשויות ואף להיגרר לתוכן חלילה, וההרס החינוכי מי ישורנו, כאשר עמל של שנים עלול לרדת לטמיון ברגע אחד".

"ומכאן אזהרה חמורה לכל שומעי לקחנו יראי ה' ולכל תומכי ואוהדי תנועת ש"ס, להדיר רגליכם ממקומות עימות אלו ולא לשהות בהם ולו לרגע אחד. איסור חמור להימצא בסביבת הפגנות ועימותים המנוגדים בתכלית לדרך התורה, וכל המפר את דברנו ונמצא שם - הרי הוא שותף לחילול ה' וגדול עוונו מנשוא".

נשיא ה'מועצת' חותם באמירה חד משמעית: "ולהזהיר גדולים על הקטנים: חובה על ההורים להשגיח על בניהם שלא ימצאו במקומות אלו, אלא ישקדו על תלמודם על פי ההנחיות, וינהגו הקפדה יתירה בשמירת כללי הבריאות כפי שציוויתנו התורה, ותורה מגנא ומצלא".

מכתבו של הגר''ש (סריקה)
מכתבו של הגר"ש (סריקה)