אאא

הגאון רבי שאול אלתר, הספיד היום (ראשון) את הנגיד הרה"ח רבי יעקב רוזנקראנץ ז"ל, מעמודי התווך של חצר גור לדורותיה, בהלווייתו שהתקיימה בבית ההלוויות שמגר.

בעקבות בקשתו המפורשת של הנגיד שהיה מקורב לכל אדמו"רי גור, השתתפו בהלוויה כל בני האדמו"ר ה'פני מנחם', כאשר הנגיד ביקש בצוואתו כי יספידוהו.

ואכן, בבית ההלוויות שמגר הספידוהו בני הפני מנחם הגאונים רבי יעקב מאיר, ראש הישיבה הגר"ש, הגאון רבי יצחק דוד והגאון רבי דניאל חיים ראש ישיבת פני מנחם. כן הספידו מקורבו הרב יוסף חיים שלסר לצד מנכ"ל האיחוד בעבר הרב נחמן וידסלבסקי.

בדבריו של ראש הישיבה שליט"א עמד על דברי הכתוב ושאל "מדוע נכתב בצל החכמה ובצל הכסף, היה צ"ל בצל הכסף בצל החכמה? אלא, השיב, שבזכות החכמה, שיודעים איך וכיצד לתת, מגיעים לבצל הכסף".

הוא הזכיר את הקשר שהיה בין הנגיד לאדמו"רי גור ואת ידידותו רבת השנים עם החסיד רבי חיים מאנדל ז"ל.

לאחר מכן המשיך מסע ההלוויה אל בית המדרש הגדול של חסידות גור ברחוב ירמיהו בירושלים, שם ליווהו האדמו"ר מגור.

הנגיד רבי יעקב רוזנקראנץ נחשב לאחד מחשובי התומכים של מוסדות גור. כן תרם ובנה את השטיבל של גור באנטוורפן וכן מוסד לחינוך מיוחד בעיר.

בנוסף, נחשב למקורב מאד לרבה המפורסם של אנטוורפן הגר"ח קרייזווירט זצ"ל, והוא העביר באמצעותו סכומי עתק לצדקה, בעיקר ליתומים ולאלמנות.