אאא

בירושלים הלכה לעולמה האישה החשובה מרת איטה ביילא שיינברגר ע"ה, אשת יבלחט"א הגאון רבי אפרים שיינברגר, מחשובי תלמידי החכמים ברחוב סורוצקין בירושלים.

המנוחה נולדה לאביה הרה"ח רבי שאול שפר זצ"ל, בעל מחבר ספר 'משכן וכליו' ולאמה מרת אלטע חנה ע"ה, ולאחר נישואיה היא עבדה במשך שנים רבות במוסד 'בית לפליטות' בירושלים בראשות הרב שלמה פפנהיים זצ"ל, שם מסרה את נפשה לטובת התלמידות ובנות המוסד, תוך שהיא אף זכתה להשיא רבות מתלמידיה במשך השנים.

מכריה מספרים כי המנוחה היתה אישה בעלת לב טוב, אמה מסורה וסבתא אהובה לנכדיה, אשת חיל אמיתית שעמדה לימין בעלה בכל חייה.

עוד הם מספרים כי המנוחה היתה בעל חסד גדולה שהיתה מסייעת רבות לכל סובביה, אישה בעל ביטחון בהקב"ה שדאגה תמיד לכלל בני המשפחה.

בשנים האחרונות היא נחלשה מאד, ובימים האחרונים מצבה התדרדר עד אשר בשעה האחרונה היא השיבה את נשמתה ליוצרה למגינת לבם של בני המשפחה ומכריה הרבים.

בפטירתה הותירה אחריה את ילדיה, בנים ובנות, חתנים, נכדים וצאצאים, אחים ואחיות ההולכים בדרך התורה והחסידות. הלווייתה תתקיים היום , ערש"ק פרשת תרומה בשעה 13:30 בבית ההלוויות שמגר, להר הזיתים, שם היא תטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.