אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת פרשת כי תשא כב' אדר תשפ"א.

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא' 

הזמנים לפי שעון חורף

ירושלים - כניסה 17:04, יציאה 18:17

תל אביב - כניסה 17:19, יציאה 18:19

מודיעין עילית - כניסה 17:13, יציאה 18:18

אלעד - כניסה 17:12, יציאה 18:18

בית שמש: כניסה 17:03, יציאה 18:18

חיפה - כניסה 17:10, יציאה 18:18

צפת - כניסה 17:13, יציאה 18:16

באר שבע - כניסה 17:11, יציאה 18:19

בעולם:

פריז - כניסה 18:22, יציאה 19:29

לונדון - כניסה 17:33, יציאה 18:40

ניו יורק - כניסה 17:34, יציאה 18:34

אומן - כניסה 17:31, יציאה 18:38