אאא

פרק שביעי- מעות שנמצאו

דף יח

א.     י''ג שופרות 1. תקלין חדתין. 2. עתיקין, למי שלא שקל. 3. קינין, לחכמים חטאת ועולה, ולר''י עולות בלבד שמא נדע שמתו בעליה ואין ברירה. 4. גוזלי עולה, עולות. 5. עצים, ב' גזירין, אמה על אמה או אמה על כל שהוא. 6. לבונה, קומץ כהן או בעלים 7. זהב, מטבע דינר, ובלא הזכיר יביא צינורא.

ב.     ששה שופרות לנדבה כנגד 1. ששה בתי אבות. 2. שש בהמות, פר עגל שעיר איל גדי וטלה. 3. ו' קרבנות, ג' קינים חטאות אשמות ועשירית האיפה.

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com