אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת פרשת שמיני כח' ניסן תשפ"א.

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא' 

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 18:28, יציאה 19:42

תל אביב - כניסה 18:44, יציאה 19:44

מודיעין עילית - כניסה 18:37, יציאה 19:43

אלעד - כניסה 18:37, יציאה 19:44

בית שמש: כניסה 18:27, יציאה 19:43

חיפה - כניסה 18:35, יציאה 19:45

צפת - כניסה 18:38, יציאה 19:43

באר שבע - כניסה 18:35, יציאה 19:43

בעולם:

פריז - כניסה 20:15, יציאה 21:25

לונדון - כניסה 19:32, יציאה 20:42

ניו יורק - כניסה 19:11, יציאה 20:13

אומן - כניסה 19:23, יציאה 20:33