אאא

החל מהבוקר, יום ראשון, בוטלה החובה לשלוח את התלמידים למוסדות החינוך עם 'הצהרות בריאות' כי אינם סובלים מחום וכי לא נפגשו עם חולה קורונה מאומת.

ההחלטה לבטל את חובת ההצטיידות ב'הצהרת בריאות' התקבלה בסוף השבוע במשאל טלפוני בין שרי הממשלה, לצד הקלות נוספות בשל המשך הירידה בתחלואת הקורונה.

עוד בהחלטות הממשלה:

• הסרת ההגבלה על קיום בחינות במוסדות להשכלה גבוהה, כך שניתן יהיה לקיים את כל הבחינות באופן פרונטלי (ולא רק 10% מהן כפי שהיה עד כה).

• . במסגרת לימודים במוסדות להשכלה או הכשרה, אשר מתקיימים במתווה תו ירוק, ניתן לקיים גם פעילות חברתית וטקסים.

• הורדת שיעור המחוסנים והמחלימים הדרוש ללמידה מלאה בכיתות י"א ו-י"ב, כך שבמקום 90% יעמוד על 65%.

• ביטול הקפסולות בכיתות ד' כך שיוכלו ללמוד בכיתות מלאות.

• מתן אפשרות לערבוב של קפסולות בבתי ספר במסגרת שיעורי חנ"ג ולימודים מעשיים בשטח פתוח וכן בפעילות של נבחרות ומועדוני ספורט בית ספריים.

• שינוי בתכנית "מגן חינוך" אשר התקיימה עד כה במוסדות באזורים המסווגים בצבע "כתום" לפי תכנית הרמזור, כך שתתקיים בכיתות ז'-י' בכל הארץ במוסדות החינוך המעוניינים בכך, ותאפשר למידה ללא מגבלת הקפסולות לשכבות אלו במוסדות שישתתפו בתכנית. 

• הסרת המגבלה על ערבוב קבוצות של כיתות א'-ג' בצהרונים, כך שתחול עליהם ההוראה הכללית לפיה ניתן לערבב 3 קבוצות קבועות לכל היותר, ועד 28 ילדים.