אאא

בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והמוסד, נחשפת היום (שני) שיטת פעולה של גורמי מודיעין איראנים, באמצעותה הם פעלו לפתות ישראלים לצאת למדינות שונות בחו"ל, לטובת פגיעה בהם או חטיפתם.

השיטה מבוססת על שימוש בפרופילים פיקטיביים ברשת חברתית, ויצירת קשר עם ישראלים העומדים בקשרים עסקיים עם גורמים בעולם ונוהגים לצאת לחו"ל.

וכך פעלה השיטה: הגורמים האיראנים פתחו פרופילים פיקטיביים, שלכאורה עוסקים בתחום העסקים והתיירות, ברשת החברתית 'אינסטגרם'.

פרופילים אלו יצרו קשרים עם אזרחים ישראליים, תיאמו עמם מפגשים בחו"ל וניסו "למשוך" אותם למפגשים בתואנות עסקיות או אחרות.

"פעילות מסוג זה מתבצעת במגוון מדינות אשר מקיימות קשרים עם ישראל ועם ישראלים, ובכלל זה מדינות ערב, תורכיה, מדינות המפרץ, קווקז, אפריקה ואירופה", אומרים גורמי הביטחון.

אחד הפרופילים הפיקטיביים (צילום מסך: שב''כ)
אחד הפרופילים הפיקטיביים (צילום מסך: שב"כ)

מדובר בדפוס פעולה מוכר, ודומה לזה שבוצע בעבר על ידי איראן מול מתנגדי משטר באירופה. עתה, פועלת איראן באופן דומה מול אזרחים ישראלים המבקשים לפתח קשרים עסקיים לגיטימיים בחו"ל במדינות שצוינו.

מטעם השב"כ נמסר: "קיים חשש ממשי כי פעילות זו של גורמים איראניים תוביל לניסיונות פגיעה בישראלים או חטיפתם באותן מדינות בהן פועלים האיראנים".

"על רקע חשיפת השיטה, אנו קוראים  לאזרחים ישראלים, המקיימים קשרים עסקיים בחו"ל, לגלות מודעות וערנות ביחס לפניות ברשתות החברתיות מפרופילים שאינם מזוהים על ידם, ולמניעת יצירת קשרים עימם", אומרים בשירות הביטחון הכללי.