אאא

שרי הממשלה אישרו הלילה (שלישי) עקרונית את פתיחת מערכת החינוך, בשבוע הבא, ללא הגבלות וקפסולות. בהמשך השבוע - השרים יאשרו את המלצת משרד הבריאות שתיכנס לתוקף.

במהלך הישיבה אמר הפרויקטור, פרופסור נחמן אש, כי: "הזהירות והאחריות שבה נקטנו עד כה הוכיחו את עצמן. עקבנו אחרי נתוני התחלואה של התלמידים, וראינו את המשך הירידה בתחלואה למרות פתיחת כיתות ג'. זה נתן לנו את הביטחון להמליץ על פתיחה מלאה ללא קפסולות, אבל עם יכולת ללוות אותה במערך בדיקות וניטור נרחב".

החלטות הממשלה בנושא החינוך

•  בתי הספר ייפתחו בכל השכבות ללא קפסולות החל מיום ראשון, ה-18.4.21. לא תוטל מגבלה על מעבר מורים וסייעות בין הכיתות ובתי הספר.

• הפתיחה תעשה תחת הפעלת מודל התערבות מחמיר להתמודדות עם התפרצויות, המאפשר ניטור רחב ומניעת התפשטות. מודל זה יגובש על ידי משרד הבריאות, משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי.

• בשלב זה מערכת החינוך הבלתי פורמאלית, החוגים וכן מערכת ההשכלה הגבוהה ימשיכו לפעול במתכונת הקיימת. המשך הקלות עבור מערכת זאת, ייבחן בשבוע הבא בין משרדי הממשלה הרלוונטיים.

החלטות הממשלה בעניין הבדיקות בנתב"ג

• על מנת להגדיל את יכולת הקיבולת של תנועת הנוסעים בנתב״ג, יוקם מתחם בדיקות מחוץ לטרמינל.

•  לצורך ביצוע זה, יוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד רה"מ בפועל ובהשתתפות מנכ"לי המשרדים: האוצר, התחבורה, הבריאות, הכלכלה והתיירות, וכן החשב הכללי, אשר ידונו בפרטי הוצאת המכרז להקמת המתחם, מיקומו, תפעולו ודרכי מימונו. הצוות יגיש את המלצותיו לממשלה תוך 14 ימים.

• עד להקמת המתחם - תימשך פעילות הבדיקות המתבצעת כרגע בטרמינל באמצעות חברת אומגה.