אאא

מארה"ב מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו בערב שבת לאחר מחלה קשה של הגאון רבי דב צבי קרייזווירט זצ"ל, ראש ישיבת 'תורת חיים', ובנו של הגאון רבי חיים קרייזוירט זצ"ל, אב"ד אנטוורפן, האדמו"ר מפיטסבורג, בעל ה"אמונת אברהם זצוק"ל, בן 75 בפטירתו.

רבי דב צבי זצ"ל שימש כראש ישיבת 'תורת חיים' בירושלים, ישיבה לבחורי ישיבה שמגיעים ללמוד ארצה מחו"ל, ובצעירותו הוא נשלח ע"י אביו ללמוד בארץ ישראל, כאן התקרב מאד לבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

בהגיעו לפרקו הוא נישא לרעייתו מרת מרים לאה ע"ה, בת האדמו"ר מפיטסבורג זצוק"ל, ובחייו היה נוסע רבות לליקווד שבארה"ב, שם היה מרביץ תורה לתלמידיו אשר חלקם למדו גם בישראל.

לאחר פטירת אביו זצוק"ל, היה נוהג רבי דב צבי מידי שנה לערוך סעודת הילולא מרכזית לזכרו בבית המדרש 'אהבת תורה' בירושלים, שם היה אף נושא דברי חיזוק לזכרו.

קשר מיוחד היה לו עם גיסו הרבי מפיטסבורג זצוק"ל שנפטר בשנה האחרונה, לשם היה מגיע ומשתתף ב'טישים' המרכזיים ואף יושב מהראשונים במלכות.

ארונו יובא לארה"ק והוא צפוי להיטמן בהר המנוחות, בסמוך לקברו של אביו זצוק"ל.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

לצד האדמו''ר מפיטסבורג זצ''ל (יוסי לוי)
לצד האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל (יוסי לוי)
הגדלה