אאא

תלמידו של הגאון רבי משה צדקה, מגדולי רבני עדות המזרח וראש ישיבת פורת יוסף בשכונת גאולה בירושלים, מספר כי הוא התבטא לאחרונה שאסון מירון בו נספו למוות 45 בני אדם, הציל את עם ישראל ואת שאר החוגגים בהילולא, מאסון קשה בהרבה.

כך תיאר הרב עופר כודרי, המקורב לרב, בדרשה שהעביר בבית הכנסת 'מוסיוף'. "אני רוצה להגיד לכם מה שאמר לי הרב צדקה, כשישבתי איתו יחד ולמדנו", פתח הדרשן את דבריו. "שאלתי אותו מה קרה שם במירון, מה ההסבר? ענה לי הרב בלשון הזו: אנשים לא יודעים, שהיתה צריכה להיות גזירה קשה מאוד מאוד בעולם. שאלתי אותו מה הכוונה, וענה לי שהיו צריכים רחמנא ליצלן 100,000 איש - לא 45...".

"והסביר לי הרב: אלה, המחבלים מעזה וכל המחבלים שיש, תכננו לזרוק טילים ועלה במחשבתם לכיוון מירון, הם ידעו את ההתכנסות שיש, והיה קטרוג גדול על עם ישראל, וישתבח שמו בורא עולם לקח כמה אנשים (45 חללי מירון.  א.ר.), כדי לכפר על העם כולו".

"לנו יש אמונת חכמים, ומעניין ששמעתי שגם הרב אלבז אמר, שכבר שבועיים הוא מהלך בפחד שחס ושלום לא יזרקו טילים במירון. וככה ממש שני נביאים התנבאו בסגנון אחד. ואמר לי הרב צדקה, תדע לך שהיה נס גדול לעם ישראל, חס ושלום מה שהיה צריך להיות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"כי אומר לנו הרב, זה לא יתכן. הרי כמה ניסים היה במערה של רבי שמעון בר יוחאי, במקום הזה; 'אמר רשב"י: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין'. רק שיש לפעמים מקטרג, מידת הדין...".

 "הרב מיתק את הדינים"

בהמשך גולל הדרשן את קורות אותו לילה נורא: "הרב צדקה, מאור ליבנו ורוח אפנו, היה איתנו באותו לילה, וחילקנו את כל התהילים, וידענו שיש גזירה קשה בעולם. הוא גם ביקש שנשיר שיר לרבי שמעון בר יוחאי, כדי למתק את הדינים".

יצוין, כי בביתו של הגר"מ צדקה יש שהביעו הסתייגות, בשיחה עם 'כיכר השבת', מציטוטים מלאים אלו בשמו, ולטענתם הרב רק אמר ש"בהכרח יש הסבר לאסון כזה בקבר הרשב"י, והוא שהדבר היה כפרה לעם ישראל".

צפו בווידאו