אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, באכפתיות מיוחדת כלפי ספרו של תלמידו ומקורבו הרה"ג רבי אורי טיגר, כשהוא שוב ושוב ושוב מתעניין מתי ייצא הספר, ואף ישב וכתב הגהות רבות בכתב ידו, כדי לעודד את המחבר.

התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון שצולם לפני מספר שנים, משוחח תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, במספר הזדמנויות עם מרן שר התורה ששואל שוב ושוב, מתי ייצא הספר, וכן נראה כיצד מרן יושב ומגיה בכתב ידו, כדי שהספר יצא בקרוב.

שער לדופקי בתשובה, התמלול:

א

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מה עם הספר שלך?".

הרב טיגר: "מתקדם, הנה סיימתי פרק ד' הלכה ב'".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כל יום אני מקבל".

הרב טיגר: "כן, מה היינו עושים בלי הרב? הספר שלי לא שווה גרוש בלי הרב".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "שווה שווה".

הרב טיגר: "ברוך ה'".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "בלי זה היה עוד יותר קונים".

הרב טיגר: "בעזר ה', קצת קצת אני מסיים, אתמול סיימתי פרק ד' הלכה ב', קצת קצת אני מסיים".

ב

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כל יום אני כותב על הדפים שלך".

הרב טיגר: "ברוך ה', הרב יודע שהספר שלי לא שווה גרוש בלי הרב, בלי ההגהות של הרב".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אבל המחבר שווה".

הרב טיגר: "לא, המחבר באמת לא שווה".

ההגהות של מרן שר התורה
ההגהות של מרן שר התורה

ג

הרב טיגר: "שלום הרב, מה שלום הרב?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מה שלומך?".

הרב טיגר: "ברוך הוא וברוך שמו".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מה עם הספרים?".

הרב טיגר: "מתקדם, אני בתשובה פרק ה' הלכה ה', קצת קצת, אנחנו לא זריזים כמו הרב".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מתי ייצא כבר הספר?".

הרב טיגר: "הרב יתן ברכה שיצא, יש לי טרדות כל הזמן".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "בקרוב בקרוב".

הרב טיגר: "אמן".

ד

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אתה טיגר, כתבתי לך אלף מכתבים".

הרב טיגר: "ברוך ה', ההגהות של הרב מאירות את העיניים, מה היינו עושים בלי ההגהות של הרב, ממש נותן חשק להמשיך לכתוב, אני עכשיו כבר גמרתי פרק ה', פרק ו' הלכה א' מתשובה...".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כמה פרקים יש?".

הרב טיגר: "עשר פרקים".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "נו, תגמור כבר".

הרב טיגר: "הלואי, הרב יכתוב לי הרבה אני כותב יותר מהר, זה מאד ממריץ".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אני עונה על כל השאלות".

הרב טיגר: "כן, ברוך ה'".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מה שתכתוב יותר שאלות אני אענה".

הרב טיגר: "יהיו יותר תשובות".

ה

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מתי אתה מדפיס את הספר?".

הרב טיגר: "מה אני יכול לעשות, יש עשר פרקים, אני בפרק ו' הלכה א' עכשיו".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אני עונה לך מיד על כל המכתבים".

הרב טיגר: "הלואי, הבאתי היום חבילה חדשה".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "את כולם יום אחד וגמרנו".

הרב טיגר: "הבאתי היום חבילה, אני אחכה עד שהרב יענה לי על הכל עכשיו?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אם ירצה ה', תביא את החבילה שלו".

הרב טיגר: "תיכף לתלמיד חכם ברכה".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "זה יקח לך מדי זמן לחכות, יש פה מדי הרבה שאלות אני רואה".

הרב טיגר: "אבל זה דברים קצרים, זה לא דברים ארוכים".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אתה תשב?".

הרב טיגר: "או אני אשב או אני אחכה בחוץ".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אז תן לו כוס תה".

...

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אתה כותב הכל דברים נכונים".

ו

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מה כתוב שם ברמב"ם?".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב טיגר: "זה הרמב"ם".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מה כתוב קודם?".

ז

הנכד: "טיגר הוציא את הספר החדש, הוא בא להביא את זה".

הרב טיגר: "שלום וברכה הרב, יצא היום מהדפוס".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "הרמב"ם הלכות תשובה".

הנכד: "כן, עם כל ההגהות של סבא".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "יישר כח".

הנכד: "זה יין שלנו, לחיים על הספר, הוא השקיע על זה הרבה".

הרב טיגר: "שלוש שנים".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "יישר כח, יישר כח ... ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם בורא פרי הגפן, שיהיה בהצלחה".

הרב טיגר: "רוצים ברכה לסיים עוד ספרים".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אם ירצה ה'".