אאא

רבי מנחם מנדל הרבי מקוצק מסביר מה היתה טעותם של המרגלים. משה שלח את המרגלים להביא דו"ח  על הארץ "הטובה היא אם רעה" (במדבר י"ג, י"ט).

הוא דורש זאת . משה  רבינו ביקש לקבל מהמרגלים דיווח חיובי, גם אם הם יראו  בביקורם דברים שליליים. הוא ביקש מהמרגלים להתמקד בחיובי ולא בשלילי.

רבי יהודה אריה ליב אלתר  שנקרא :"השפת אמת" במסכת אבות מסביר שמידתו של אברהם אבינו, עין טובה, משמעותה הסתכלות חיובית על הזולת. לראות את החיובי שבזולת ולא את השלילי.

כשמתואר נגע צרעת הבגדים, התורה אומרת שאם "לא הפך הנגע את עינו" – אם הוא לא שינה את עינו, אזי יש לשרוף את הבגד. רבי  יצחק מאיר אלתר בעל חידושי הרי"ם דורש זאת בכך שניתן להבין את זה כ"עין" ממש. הוא מצטט את הגמרא בערכין (ט"ז, א') שמפרשת את המושג צרות עין כעיניים צרות באופן פיזי, אשר גורמות לייסורי הצרעת. על כן הוא מסביר, שהתורה מלמדת אותנו שהסיבה לכך שהנגע הזה טמא, היא כיון שאותו אדם לא שינה את עינו, לא הפסיק להסתכל על הזולת באור שלילי במקום להתחיל להסתכל עליו באור חיובי.

לכל אדם שאנו באים אתו בקשר, יש תכונות שאנו תופסים אותן כחיוביות או כשליליות. המפתח ליחסים חיוביים, הוא לזהות את המידות הטובות שבזולת ולא להתמקד באלה הרעות שבו. לכל מקום ומצב יש היבט חיובי ושלילי, ופיתוח עין טובה יאפשר לנו להרגיש טוב יותר במצבים אליהם אנו נקלעים.